NUMARK ICDX

TEHNIKA I PROGRAMI

NUMARK ICDX

Po čemu je ovaj Numark poseban? Dakle, opet su spakovali mnogo nekih stvari u jedan uređaj, plus neke nove, a naravno jako korisne. Ovaj uređaj čita sve audio formate na svim...

Kompromis

TEHNIKA I PROGRAMI

Kompromis

Digitalne audio radne stanice (DAW) bazirane na računaru virtualno nemaju ograničenja-osim onih koje koriste miša za upravljanje istim. Višesatno buljenje u ekran i...

Toyota - Aygo. DJ

TEHNIKA I PROGRAMI

Toyota - Aygo. DJ

Kad se gleda spreda, rekao bi čovek mini šporet, a ono odzada mikrotalasna peć najnovije generacije, to jest ni manje ni više toyota, glavom i bradom –...

Rane TTM 57 SL

TEHNIKA I PROGRAMI

Rane TTM 57 SL

A sad malo ona, to jest oni - Amerikanci. Ovaj put bih vam predstavio jedan vrhunski paket aranžman, koji se sastoji od Serata, o kojem sam već pisao, i mixera TTM 57 SL. Ove...

BbbbAS

TEHNIKA I PROGRAMI

BbbbAS

Januar se razvlači umoran od silnih dešavanja zabavnog karaktera. Trgovi , kafići i mnogi klubovi su odzvanjali od glasne muzike. Na većini takvih mesta sam se...

Stanton C.314

TEHNIKA I PROGRAMI

Stanton C.314

I Stanton je konačno izbacio konja za trku! Naime, radi se o njihova dva nova single CD playera oznake C.314 ;i C.313, ali ću koju reč napisati samo o boljem modelu - 314,...

DENON – S3500

TEHNIKA I PROGRAMI

DENON – S3500

Za ovaj put odvojio sam najnoviji DJ-CD player iz porodice Denon. Naime, radi se o poslednjem modelu koji je odskora na tržištu. Ono što ga izdvaja od ostalih je...

NU­MARK TTX

TEHNIKA I PROGRAMI

NU­MARK TTX

NU­MARK POSTAO TEC­HNIC­SO­V RI­VA­L ; De­fi­nitvno se po­ka­za­lo u po­sled­njih par go­di­na da su...

MP3 + sun­glas­ses – U su­sret le­tu

TEHNIKA I PROGRAMI

MP3 + sun­glas­ses – U su­sret le­tu

; Opet ti Ki­ne­zi!!! Iz­gle­da da će se Bi­blij­sko pro­ro­čan­stvo ipak ostva­ri­ti. Te­ško da se u...

Numark iDJ

TEHNIKA I PROGRAMI

Numark iDJ

; Evo jedne mnogo interesantne sprave iz Numark porodice. ; Radi se o uređaju najnovije generacije. To je, zapravo, sprava koja se sastoji od tri dela: dva ipoda i jednog...

Tascam TT-M1

TEHNIKA I PROGRAMI

Tascam TT-M1

; Ovoga put bismo iz Munjine radionice izdvojili jednu potpuno cyber spravu. Naime, radi se o jednom već zaboravljenom, ali kvalitetnom brandu, t.j. Tascamu, koji je DJ...