Hernan Cattaneo Nick Warren Barutana 2019

MTBMX STORY

ADVENTURE

MTBMX STORY

Kao prvo nikomu nije jasno ko se iole bavi tom vrstom bajkingovanja kod nas , kako je mogucno da nas toliko malo ima i da ta scena tako sporo raste (#$!f…k*) Postoje...

Wa­ke Story - Wa­ve of li­fe

ADVENTURE

Wa­ke Story - Wa­ve of li­fe

Za naj­in­te­re­sant­ni­je svet­ske wa­ker­ske de­sti­na­ci­je va­že Taj­land i SAD, de­fi­ni­tiv­no!...

Splavarenje Limom - Limska Regata

ADVENTURE

2

Splavarenje Limom - Limska Regata

Priča počinje u Plavu. To je malo mesto na jugoistoku Crne Gore poznato po Plavskom jezeru, a meni od ovog proleća i kao početna tačka spuštanja Limom. Dakle, bio sam...

Ro­ni­lač­ki ži­vot:Kako postati ronilac

ADVENTURE

1

Ro­ni­lač­ki ži­vot:Kako postati ronilac

; Pre ne­ki dan vo­zio sam sta­rog pri­ja­te­lja na aero­drom. Ka­da je seo u ko­la, re­če mi: „Te­go­vi na po­du,...

ADRE­NA­LIN IS IN THE AIR...

ADVENTURE

ADRE­NA­LIN IS IN THE AIR...

Sve je to baj­ko­vi­to zvu­ča­lo, dok se ni­je de­sio ADRE­NA­LIN...FOR REAL! ; ; ; ; ; Ne ta­ko dav­no na...

“Tuning & styling show” - Ludilo na 4 točka

ADVENTURE

“Tuning & styling show” - Ludilo na 4 točka

Svima koji vole dobra kola sigurno ne promicu sve cesci prizori kastom sredjenih makina na ulicama. Nova pomama friziranja i budzenja ljubimaca-cetvorotockasa postaje sve...