Poziv za prijem novih članova u Asocijaciju NKSs

Datum objave:01.08.2019

Pročitano:1549 puta

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije (NKSS) raspisuje konkurs za prijem novih članica. Sva zainteresovana udruženja, inicijative i pojedinci koji ispunjavaju opšte uslove o članstvu iz Statuta NKSS, mogu se prijaviti za prijem u Asocijaciju.

 Konkurs je otvoren od 6. juna do 10. septembra 2019. godine.

Uredno popunjene prijave koje se sastoje od pristupnice i dve preporuke, potrebno je poslati na adresu koordinator@nezavisnakultura.net.


O prijemu novih članova odlučivaće se na redovnoj godišnjoj Skupštini Asocijacije 27-29. septembra 2019. godine u Šapcu, a rezultati će biti objavljeni na web strani Asocijacije najkasnije 10 dana po završetku Skupštine.

Asocijacija Nezavisna kulturna scena Srbije je saradnička platforma organizacija, inicijativa i pojedinaca u oblasti kulture i umetnosti u Srbiji, koja kroz realizaciju i razmenu programa u zemlji i inostranstvu, aktivnosti jačanja sopstvenih kapaciteta i kapaciteta svojih članica, kao i kroz dijalog sa donosiocima odluka na svim nivoima, teži da promoviše razvoj inovativnih i kritičkih umetničkih praksi, da utiče na kulturnu politiku i druge javne politike koje su s njom u vezi, da doprinese decentralizaciji kulture u Srbiji i uspostavljanju regionalne kulturne saradnje u Jugoistočnoj Evropi.

OPŠTI USLOVI O ČLANSTVU (izvod iz Statuta NKSS)
 Član 8.
Članica Udruženja se postaje pod sledećim opštim uslovima:
1) da realizuje programske aktivnosti u polju kulture najmanje dve godine pre pristupanja Udruženju;
2) da prihvata vrednosti, ciljeve i Statut Udruženja;
3) da je dve redovne članice Udruženja formalno preporuče za prijem u Udruženje;
4) da dostavi popunjenu prijavnicu overenu pečatom udruženja i potpisom ovlašćenoglica (za udruženja građana), potpisima članova neformalne umetničke grupe ili ličnim potpisom;
5) da na Skupštini Udruženja dve trećine prisutnih članica glasa za prijem novečlanice u Udruženje.
 
Član 9.
O ispunjenosti uslova iz člana 8 odlučuje Skupština Udruženja koja donosi odluku oprimanju u status članova Udruženja na redovnoj, vanrednoj ili elektronskoj skupštini.
Registar članica Udruženja i zastupnika članica Udruženja vodi predsednik Upravnog odbora Udruženja.
 
Član 10.
Prava članica Udruženja su:
1) da učestvuju u procesima razmatranja i donošenja odluka na sastancima, sednicamai Skupštinama Udruženja;
2) da predlažu, biraju i budu birani u upravljačka tela Udruženja;
3) da učestvuju u aktivnostima Udruženja;
4) da predlažu aktivnosti, projekte i programe Udruženja;
5) da budu obaveštene o radu Udruženja i njenih tela i da putem Udruženja plasirajusvoje informacije, programe i inicijative;
6) da koriste resurse Udruženja i povoljnosti koje članstvo u Udruženja donosi (učešće u razmeni programa, učešće u programima jačanja kapaciteta itd)
 
DODATNI USLOVI ZA POJEDINCE:
 
1) da zastupa platformu značajnu za razvoj nezavisne kulture
2) da je u protekle dve godine sarađivao sa najmanje 3 članice Asocijacije

Prijave treba da sadrže pristupnicu i 2 preporuke. 

Formular i detaljne informacije možete naći na sajtu

Nepotpune prijave neće biti razmatrane.


vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :