Photography exhibition: Nepoznata sreća / Unknown Happiness

Datum objave:25.10.2018

Pročitano:715 puta

Datum održavanja: 29.10.2018 - 10.11.2018

Photography exhibition: Nepoznata sreća / Unknown Happiness
Artist: Jelena Dimitrijević
Exhibition from 29th of October to 10th of November 2018
Opening 29th of October 19h
Where: Бартcелона Belgrade Design District, 1 Sprat, lokal 96
Facebook event

About the Artist & Project, Serbian & English

Serbian:

Da li smo postali preokupirani internetom i da smo zaboravili na prelepi svet oko nas? Da li provodimo previše vremena u potrazi za savršenom Instagram fotografijom, a zanemarujemo sve što se ne uklapa u tekući trend? Ta pitanja se nameću svima nama koji primećujemo ogromne promene u društvu i komunikaciji među ljudima u poslednjih 15 ili 20 godina.


Radeći na prekookeanskom brodovima poslednjih pet godina, primetila sam da turisti iz celog sveta uplaćuju nedeljna putovanja u hiljadama dolara kako bi posetili neka on najlepših mesta na svetu, a odlaze sa jako malo saznanja o ljudima i načinu života koji se tamo vodi.

 


Gosti na brodu dobijaju katologe ekskurzija sa najlepšim mestima koja se mogu posetiti na rajskim Karipskim ostrvima. Ali ono što je specifično za većinu turista jeste da vide samo to što im se pokazuje : luksuzne rezorte, najlepše plaže, sportske atrakcije i ostale komercijane sadržaje. Često im se savetuje da ostrva poput, Nasaua, Jamajke, Antigve, Kozumela, Sv. Martina i druga nisu bezbedna i da izbegavaju udaljavanje od unapred predviđene meršute bez pratnje lokalnog vodiča.
Iz ugla nekoga ko se u to mesto vraća jednom nedeljno, iz ugla ,,crew member ‘’ koji polako upoznaju okolinu i ljude, to mesto postaje naša druga kuća. Osećaj da postaješ prihvaćen od strane lokalnog stanovništva i da neprimetno počinješ da pripadaš sredini koja ni malo ne liči na onu iz koje dolaziš je nezamenljiv i to zadovoljstvo se ne može porediti ni sa prizorom najlepše plaže na rajskom ostrvu.


Posle mnogo godina putovanja sve plaže počinju da liče jedna na drugu, ali ono što se pamti su baš ti sustreti sa ljudima koji tamo žive. Oni daju dušu tim ostrvima i vremenom, jedino po tome se pravi razlika izmedju ostrva na Karipskom moru.
Mogu reći da nije pametno da žena sitne konstitucije, severnoevropskog izgleda, kako me mnogi vide, hoda okolo sa velikom Nikon kamerom, ali ,,istraživac u meni’’ ne poznaje strah.


Iskustvo fotografisanja nekoliko stotina portreta dnevno, na brodu koji vozi do čeitiri hiljade gostiju, daje sigurnost u komunikaciji kakvu dobijate u malo kom poslu. Imate jako malo vremena da procenite i svoje obraćanje prilagodite jeziku i kulturi svakog čoveka pojedinačno, ali to postaje sastavni deo rada profesionalnog fotografa na brodu.
Neka iskustva su nezaboravna i vredna dokumentacije, kao odlazak na Jamajčansku pijacu koja je udajena od luke i svih turistickih sadržaja, na kojoj sam nakon nekoliko minuta ugledala ženu koja spontano prilazi, pozira ispred mog aparata i uvoidi me u kockarnicu u kojoj radi kao konobaica.


Malo Karipsko ostrvo Antigva, ostaće mi u pamćenju po jedinstvenom kozmetičkom salonu, malom restoranu brze hrane i apoteci koju drže dve bliznakinje od 92 godine, Japanskog porekla, koje su došle na ostrvo pre 60 godina i reśile da se ne vraćaju u Kanadu gde su živele do tada. A kakav ambijent me je tamo dočekao, to pogledajte na fotografijama. 


Jelena Dimitrijević je rođena 1984. Diplomirala je 2008. godine na Tehničkom fakultetu Mihajlo Pupin. Fotografijom se bavi od 2012. godine, kada postaje član Foto kluba Jagodina. Od 2013. angažovana je od strane nekoliko stranih kompanija kao profesionalni fotograf na prekookeanskim kruzerima.


Radeći na kruzerima, Jelena se specijalizovala za studijske portrete gostiju i za fotografisanje događaja, poput proslava i venčanja. Bila je u prilici da fotografiše ljude sa raznih krajeva sveta, upozna najrazličitije kulture i jezike, što joj je pomoglo da ovlada veštinom komunikacije, koju smatra presudnom za nastanak dobrog portreta.


Izložba Nepoznata sreća predstavlja deo iz serije fotografija koje su nastale tokom Jeleninog boravka na Karibima početkom ove godine. Iz mnoštva fotografija nastalih u ovom delu sveta, izdvajaju se one sa Jamajke i Antigve.

 


Posmatrajući život na Karibima, Jelena dobija želju da upozna lokalno stanovništvo. Bira mesta na kojima nema turista i posmatra kako se odvija svakodnevica, pa beleži živopisne prizore iz kockarnice, kozmetičkog salona iz lokalne apoteke, sa ulica...

 

English:
Have we become preoccupied with the Internet and forgotten the wonderful world we are surrounded with? Do we spend too much time looking for a perfect Instagram photo while neglecting everything that does not fit in the current trends? These questions spring to mind to all of us who have noticed enormous changes in the society and communication among people for the last 15 or 20 years.


Having worked onboard cruise ships for the last five years, I have noticed that tourists from all over the world pay thousands of dollars for week-long journeys to visit some of the most beautiful places in the world, but they leave these places with little knowledge about the people and their way of life.


Cruise ship guests get excursion catalogues about the loveliest places in the Caribbean paradise islands. However, the majority of them only see what is shown to them: luxurious resorts, beautiful beaches, sports attractions and other commercial amenities. They are often told that islands such as Nassau, Jamaica, Antigua, Cozumel, St. Maarten and others are not safe and advised to avoid going away from the planned itinerary and without a local guide.


From the point of view of a crew member and someone who visits such places once a week and gradually gets to know the people and the surroundings, these places become our second home. That feeling when you are accepted by the locals and when you blend in with the surroundings that in no way resemble your own is beyond comparison. Such pleasure cannot be even compared to the site of the most beautiful beach on a paradise island.


After so many years of travel all beaches start resembling one another, but what remains etched in one’s memory is those encounters with the people living there. They are the spirit of these islands, which is exactly what eventually makes a difference among the Caribbean islands.


I can say that it is not wise for a woman of a tiny body constitution and North European look, which is how many people see me, to walk around with a big Nikon camera. But the explorer in me knows no fear.


The experience in taking about a few hundred portrait photos daily onboard a ship that transports up to 4000 people gives you communication confidence that can be only gained in a few occupations. You have a little time to make a good judgement and adjust your addressing to the language and culture of an individual. However, this is something that has become an integral part of the job of a professional photographer working onboard a ship.


Our experiences are unforgettable and worthy of being documented. They include adventures such as going to a Jamaican marketplace that is distant from the port and all tourist amenities, where I spotted a woman spontaneously approaching, posing in front of my camera and leading me into the casino where she works as a waitress.


Antigua, a small Caribbean island, will remain in my memory for its unique beauty parlour, a small fast food restaurant and a pharmacy run by two 92-year twin sisters of Japanese descent who came to the island 60 years ago and decided not to return to Canada, where they had used to live. And the ambience I was welcomed with? Well, you can find it in my photographs.
Jelena Dimitrijević

Jelena Dimitrijević was born in 1984. She graduated in 2008 from the Technical Faculty Mihajlo Pupin. She has been engaged in photography since 2012, when she became a member of the Jagodina Photo Club. Since 2013 she has been hired by several foreign companies as a professional photographer on overseas cruise ships.


At sea, Jelena specialized in studio portraits of guests and in photographing events such as celebrations and weddings. She had an opportunity to photograph people from all over the world, to get to know the most diverse cultures and languages. This helped her master the art of communication, which she considers crucial for creating a good portrait.

 


The exhibition Unknown Happiness is part of a series of photographs that were created during Jelena's stay in the Caribbean at the beginning of this year. From the many photographs created in this part of the world, those from Jamaica and Antigua stand out.


Observing life in the Caribbean, Jelena had a desire to meet the local population. She chose places where there were no tourists and observed the comings and goings of everyday life: she captured colourful scenes from a casino, a cosmetics parlour, a local pharmacy, from the streets.


vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :