OTVORENI KONKURS ZA PROJEKAT PODIJUM

Datum objave:07.10.2021

Pročitano:687 puta

Lokacija: Beograd

Pored otvorenog konkursa za izlaganje u okviru godišnjeg programa u 2022. godini, Umetnički prostor U10 ove godine otvara i konkurs za projekat Podijum, novi segment u okviru kog se mladi profesionalci koji teže kolektivnom delovanju pozivaju da tokom letnjih meseci 2022. godine osmisle i realizuju sopstveni program u okviru redovnog programa U10. 

 OTVORENI KONKURS ZA PROJEKAT PODIJUM

Umetnički prostor U10 u svoj redovni program 2022. godine uključuje novi segment pod nazivom Podijum, u okviru kog poziva mlade aktere u polju savremene umetnosti da kroz direktno kolektivno angažovanje samostalno osmisle, organizuju i realizuju umetnički program izvan uobičajenog trajanja termina za samostalno ili grupno izlaganje. Projekat je osmišljen sa ciljem da ohrabri i osnaži povezivanje, kolektivno delovanje i zajedničke inicijative unutar domaće umetničke scene.

U tom smislu, U10 namerava da odabranim učesnicima stavi na raspolaganje svoj prostor i resurse u trajanju od 12 do 14 nedelja, tokom letnjih meseci, upozna ih sa svojim sistemom rada i podeli sa njima svoje profesionalno iskustvo. Cilj je da se učesnicima omogući da se osnaže u samostalnom razvijanju, predstavljanju i realizovanju ideja i koncepata; da preuzmu inicijativu i odgovornost; da steknu iskustvo u timskom radu; da učvrste dosadašnje ili steknu nove kompetencije prolaskom kroz celokupan proces tehničke realizacije programa (komunikacija, organizacija, logistika, postavka, PR aktivnosti, obezbeđivanje dodatnih finansija, itd.).

Poziv je otvoren za grupe mladih profesionalaca različitih profila (umetnici, kustosi, istoričari umetnosti, teoretičari umetnosti, menadžeri u kulturi...), kako onih koji već imaju iskustava u zajedničkom izlaganju, organizovanju umetničkih događaja i interdisciplinarnom povezivanju, tako i onih koji su do sada samo razmišljali o ovakvoj vrsti delovanja.

Predloženi program može da obuhvata različite događaje, kao što su samostalne, grupne, i autorske/kustoske izložbe sa pratećim programom (stručna vođenja, prezentacije, razgovori, itd.), radionice, jednodnevne prezentacije, projekcije, promocije, panel diskusije, zvučne i muzičke događaje, kao i druge aktivnosti koje mogu da doprinesu produkovanju sadržaja i sticanju profesionalnih iskustava (kreiranje i objavljivanje intervjua u pisanoj ili video formi; objavljivanje kritika ili drugih stručnih tekstova u vezi sa sadržajem programa; analiza, planiranje i sprovođenje odgovarajuće PR kampanje, itd.). Naročito se ohrabruju inicijative čija se realizacija zasniva na interdisciplinarnoj saradnji, odnosno, osnaživanju uzajamnih odnosa između profesionalaca iz različitih sfera umetnosti i kulture.

Predloženi program treba da bude u skladu sa osnovnim fokusom Umetničkog prostora U10 – predstavljanjem i promovisanjem savremene umetnosti mladih autora. Kandidati imaju slobodu da u idejnom rešenju programa, koje budu slali u okviru konkursne dokumentacije, odrede vrstu, trajanje i broj događaja.

Učesnici u projektu će biti odabrani putem konkursa koji se sastoji iz dve faze: prve, faze podnošenja prijava, i druge, faze intervjua sa kandidatima odabranim u uži izbor pred finalni odabir učesnika.

Planirano je da se odabrani učesnici projekta, u mesecima pre realizacije, po potrebi sastaju sa članovima kolektiva U10 radi konsultacija i učestvuju u određenim segmentima pripreme i realizacije redovnog programa Umetničkog prostora U10, kako bi se upoznali sa sistemom rada i što uspešnije samostalno realizovali sopstveni program.

I – KONKURS JE OTVOREN ZA:

- Mlade profesionalce u polju savremene umetnosti, različitih profila (umetnici, kustosi, istoričari umetnosti, teoretičari umetnosti, menadžeri u kulturi...) sa iskustvom ili bez njega.
- Prijavu na konkurs mogu podneti isključivo pojedinci i/ili formalni ili neformalni kolektivi koji žive i rade na prostoru Republike Srbije. Pojedinci i kolektivi iz zemalja regiona ili ostalih zemalja mogu biti pozvani od strane kandidata da učestvuju u daljoj realizaciji programa.

II – KONKURSNI MATERIJAL TREBA DA SADRŽI:

1. IDEJNO REŠENJE PROGRAMA u kome kandidati treba da predstave okviran koncept zamišljenog programa, pojedinačne događaje od kojih bi se program sastojao, kao i motivaciju da steknu iskustvo realizacijom tog programa i da program realizuju u Umetničkom prostoru U10. Ovaj dokument treba da bude u jednom Word fajlu i da sadrži najmanje 3000 karaktera sa razmacima.

2. CV svakog kandidata koji će činiti grupu koja će se baviti osmišljavanjem, organizacijom i realizacijom programa. Ovaj dokument treba da bude spojen u jedan PDF fajl veličine do 10 MB.

3. VIZUELNU I DRUGU DOKUMENTACIJU (npr. portfolio koji sadrži kratki opis stvaralaštva, umetnički stejtment; reprodukcije umetničkih radova, linkove za video ili audio sadržaj, izvode iz pisanih radova, eseje, itd.) koja se odnosi: 1) na dosadašnji profesionalni rad kandidata koji se prijavljuju na konkurs; 2) na program koji kandidati predlažu da realizuju. Ove dve celine treba da budu u dva zasebna PDF fajla, svaki veličine do 10 MB.

III – UMETNIČKI PROSTOR U10 OBEZBEĐUJE:

- Dostupnu tehničku opremu (tri projektora, tri mediја-plejera, dva televizora, tablet, MP3 plejer, jedan zvučnik, tri para slušalica, kao i osnovne alate za postavku izložbe);
- Uobičajeni budžet U10 za taj period, koji pokriva: koktel za otvaranje izložbe, štampani materijal (folder-katalog i naziv izložbe u kateru na zidu), tehničku podršku i deo produkcije;
- Osobu koja dežura u prostoru tokom radnog vremena.

IV – OD UČESNIKA PROGRAMA (UZ POMOĆ ČLANOVA TIMA U10) SE OČEKUJE DA SE TOKOM CELOKUPNOG TRAJANJA PROGRAMA BRINU O:

- Postavkama izložbi i tehničkoj realizaciji svih ostalih vidova programa;
- Transportu radova;
- Nabavci dodatne opreme i tehničke podrške koju U10 ne obezbeđuje;
- Nabavljanju dodatnih finansijskih sredstava iz drugih izvora za realizaciju programa;
- Pokrivanju potencijalnih troškova puta i smeštaja za organizatore i učesnike programa;
- Rastavljanju, pakovanju i odnošenju radova na kraju izložbi i vraćanju prostora u prvobitno stanje.

V – SLANJE:

- Konkursni materijal se šalje isključivo putem obrasca koji se nalazi na stranici: www.u10.rs/otvoreni-konkurs-za-projekat-podijum/
- Prijave poslate na drugi način neće biti razmotrene.
- Pojedinac može biti uključen u više prijava.
- Projekat treba da bude realizovan u trajanju od 12 do 14 nedelja tokom letnjih meseci 2022. godine. Umetnici se obavezuju da će projekat prihvaćen na konkursu realizovati u dogovorenom roku!

VI – ROK ZA PRIJAVU:

- Prijavu treba poslati do 1. decembra 2021. godine (zaključno sa 1. decembrom u ponoć).
- Nepotpune prijave i prijave koje stignu nakon ovog roka neće biti uzete u obzir.
- Kandidati koji uđu u uži izbor imaće priliku da članovima tima U10 kroz neposredan razgovor dodatno približe svoje ideje, bolje se upoznaju sa mogućnostima realizacije i po potrebi nadograde ili prilagode svoj predlog u skladu sa tim. O terminima razgovora biće obavešteni do 10. decembra 2021. godine.
- Konačni rezultati konkursa će biti objavljeni do kraja 2021. godine.

O detaljima konkursa i potrebnim smernicama se možete raspitati putem mejla u10@u10.rs, sa naznakom „Podijum Info" u nazivu mejla ili nam možete pisati putem društvenih mreža. Isto tako, možete doći na konsultacije u prethodno zakazanom terminu.


vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :