Otvaranje izložbe Jovana I. Rakidžića

Datum objave:14.05.2018

Pročitano:1111 puta

Datum održavanja: 15.05.2018 - 29.05.2018

Lokacija: Galerija 212, Beograd

U Galeriji 212, povodom pedesetogodišnjice stvaranja, biće predstavljena najnovija produkcija slikara Jovana I. Rakidžića, jednog od istaknutijih predstavnika naše savremene likovne scene.

 

Foto:  V. Popovic

 

Izložba Sve se u prirodi može svesti na … KRAJ sadrži slike i objekte nastale 2017. i početkom 2018. godine kao rezultat doslednosti petodecenijskog umetničkog delovanja, kako u pogledu istraživanja odnosa medija, crtež-slika-objekat, tako i teme vezane u širem smislu za relaciju prostor-vreme.

… Istovremenim redukovanjem elemenata i insistiranjem na fakturi, punoći slojeva, slika poprima treću dimenziju, neku vrstu reljefnosti, što je uticalo da se pozabavim formom, da sliku oprostorim. U tome mi je pomogla Sezanova ideja o transponovanju oblika iz prirode u jednostavne geometrijske forme, na koju ukazujem u nazivu izložbe.
… Na kraju, ili na samom početku, tokom čitavog radnog procesa nametalo se pitanje kompatibilnosti slike kao plohe i volumena forme. To me pitanje trajno opseda i nadam da se da sam ovom postavkom uspeo da na njega odgovorim.
iz kataloga
Jovan I. Rakidžić
-----------------------------------------------------------------
Za Noć muzeja 19. maj 2018 od 17h do 01h, u okviru ture UMETNIK JE PRISUTAN, biće realizovan prateći segment izložbe koji čini prezentacija tehničko-tehnološkog procesa nastanka jedne apstraktne slike od strane autora.

----------------------------------------------------------------

 

Foto:  V. Popovic

 

Jovan I. Rakidžić je rođen 1944. u Dobrici.

Diplomirao je na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu 1968, u klasi profesorke Ljubice Sokić. Postdiplomske studije završio je na istoj Akademiji 1970, u klasi profesora Stojana Ćelića. 

Član je ULUS-a (Udruženja likovnih umetnika Srbije) od 1969.
Radio je kao redovni profesor na Akademiji umetnosti u Novom Sadu.
Od 1969. izlagao je na više od pedeset samostalnih i nekoliko stotina grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu: Beograd, Novi Sad, Zrenjanin, Požarevac, Čačak, Leskovac, Priština, Pariz, Beč, Štutgart, itd.
Dobitnik je većeg broja domaćih i internacionalnih nagrada i priznanja, među kojima se ističu: Nagrada Akademije likovnih umetnosti na 11. Oktobarskom salonu, Beograd, 1970; Zlatna paleta ULUS-a, Beograd, 1977; Druga nagrada za crtež na izložbi Svet u kome živimo, Beograd, 1977; Nagrada za crtež na 19. Oktobarskom salonu, Beograd, 1978; Nagrada na izložbi Crtež i mala plastika, Beograd, 1979; Treća nagrada na 1. Internacionalnom trijenalu crteža Crtež danas, Nirnberg, 1979; Prva otkupna nagrada JNA na 7. izložbi Svet u kome živimo, Beograd, 1980; Otkupna nagrada Muzeja savremene umetnosti na 7. Međunarodnoj izložbi originalnog crteža, Rijeka, 1980; Zlatna igla na Prolećnoj izložbi ULUS-a, Beograd, 1985; Medalja i nagrada za slikarstvo Galerije JNA na 6. izložbi NOB u delima likovnih umetnika Jugoslavije, Beograd, 1985; Otkupna nagrada Jugoslovenske autorske agencije na Crnogorskom likovnom salonu 13. novembar, Cetinje, 1985; Nagrada Studija B na izložbi Od aprila do aprila, Beograd, 1992; Otkupna nagrada na Memorijalu Nadežde Petrović, Čačak, 1992; Gran pri Bijenala savremenog jugoslovenskog crteža na 23. Likovnoj jeseni, Sombor, 1992; Otkupna nagrada na Bijenalu akvarela Jugoslavije, Zrenjanin, 1993; Plaketa Beli anđeo Umetničke kolonije Mileševa, Prijepolje, 1993; Prva nagrada na Festivalu pejzaža, Vrnjačka Banja, 1994; Gran pri na 6. Bijenalu U svetlosti Milene, Požarevac, 1995; Nagrada Jesenje izložbe ULUS-a, Beograd, 2013; itd.
Dela mu se nalaze u značajnim javnim i privatnim kolekcijama u zemlji i inostranstvu.
Živi i radi u Beogradu.

 

Izložba će biti otvorena do 29. maja 2018.

------------------------------------------------------------------------

On the occasion of the fiftieth anniversary of his work, Gallery 212 will present the latest production by the painter Jovan I. Rakidžić, one of the most prominent representatives of our contemporary art scene.


The exhibition Everything in Nature Can Be reduced to… THE END contains paintings and objects created in 2017 and the beginning of 2018 as a result of the consistency of five decades of artistic work, both in terms of researching media relations, drawing-painting-object, as well as in terms of themes related, in a broader sense, to the space-time relations.

… Simultaneously reducing the elements and insisting on the texture, the fullness of layers, the painting gets a third dimension, some sort of relief quality, which made me want to work with form, to bring the painting forth into space. What helped me in this was Paul Cezanne’s idea of transposing the shapes from the nature into more simplified geometrical forms, which I am pointing out in the title of my exhibition.
… In the end, or at the very beginning, throughout the creative process one of the important issues that presented itself was the matter of compatibility of a painting as a flat surface and the volume of form. This question keeps haunting me and I hope that, with this exhibition, I managed to answer it.

from the catalog
Jovan I. Rakidžić
-----------------------------------------------------------------
In the Museum Night, within the tour THE ARTIST IS PRESENT, we will set up an accompanying segment of the exhibition, that makes a presentation of the technical and technological process of creation of an abstract painting by the author himself.
-----------------------------------------------------------------


Jovan I. Rakidžić was born in 1944 in Dobrica.
He graduated from the Academy of Fine Arts in Belgrade in 1968, in the class of professor Ljubica Sokić. He finished postgraduate studies at the same Academy in 1970, in the class of professor Stojan Ćelić.
He has been a member of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia) since 1969.
He worked as Full Professor at the Academy of Arts in Novi Sad.
He has had over 50 solo and several hundred group exhibitions at home and abroad since 1969: Belgrade, Novi Sad, Zrenjanin, Požarevac, Čačak, Leskovac, Priština, Paris, Vienna, Stuttgart, etc.
He received numerous domestic and international awards and recognitions, including: the Award of the Academy of Fine Arts at the 11th October Salon, Belgrade, 1970; the Golden Palette of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia), Belgrade, 1977; the Second Award for Drawing at the exhibition The World We Live In, Belgrade, 1977; the Award for Drawing at the 19th October Salon, Belgrade, 1978; the Award at the exhibition Drawing and Small Plastics, Belgrade, 1979; the Third Award at the 1st International Triennial of Drawing Drawing Today, Nuremberg, 1979; the First Acquisition award of JNA (Yugoslav National Army) at the 7th exhibition The World We Live In, Belgrade, 1980; the Acquisition award of the Museum of Contemporary Art at the 7th International Exhibition of Drawing, Rijeka, 1980; the Golden Needle at the Spring Exhibition of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia), Belgrade, 1985; Medal and Award for Painting of the Gallery of JNA (Yugoslav National Army) at the 6th exhibition NOB (National Liberation Struggle) in the Works of Yugoslav Fine Artists, Belgrade, 1985; the Acquisition award of the Yugoslav author's Agency at the Montenegrin Art Salon November 13, Cetinje, 1985; the Award of the Studio B at the exhibition From April to April, Belgrade, 1992; the Acquisition award of the Nadežda Petrović Memorial, Čačak, 1992; Grand Prix at the Biennial of Contemporary Yugoslav Drawing at the 23rd Artistic Autumn, Sombor, 1992; the Acquisition award at the Yugoslav Biennial of Watercolors, Zrenjanin, 1993; Plaque The White Angel of the Art Colony Mileševa, Prijepolje, 1993; the First Award at the Landscape Festival, Vrnjačka Banja, 1994; Grand Prix at the 6th Biennial In the light of Milena, Požarevac, 1995; the Award of the Autumn Exhibition of the ULUS (Association of Fine Artists of Serbia), Belgrade, 2013; etc.
His art works are included in important public and private collections at home and abroad.
He lives and works in Belgrade.

 

The exhibition will be open till May 29, 2018


vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :