Muzeji digitalne umetnosti

Datum objave:31.07.2017

Pročitano:5202 puta

By:Ivana Vraneš

Digitalna umetnost, često poistovećivana sa kompjuterskom umetnošću, je oznaka za umetničko stvaranje u savremenoj umetnosti 20. veka pomoću digitalnih metoda, kompjuterom u digitalnoj formi. Rezultat se razlikuje po primeni različitih tehničkih sredstava kao i hardvera i softvera.

Od 1970. različita imena pokušavala su da objasne šta znači digitalna umetnost uključujući termine computer art i multimedia art. Na kraju je smešten pod širi pojam, new media art. Generalno gledano termin digitalni umetnik korišćen je za umetnika koji u svojoj produkciji koristi digitalne medije.

 

Digitalna umetnost - Muzeji digitalne umetnosti

Jedan od primera prihvatanja digitalne umetnosti je Endi Vorhol koji je stvarao ovu vrstu umetnosti pomoću amiga pajnt softvera i javno ga uveo u Linkoln centar. Novi mediji kao termin označavaju nove kulturne formacije, gde je distribucija zasnovana na posredovanju digitalnih kompjutera, CD-romova, interneta...


Kao najreprezentativnije muzeje ove vrste umetnosti izdvojili smo sledeće.

AMODA (The Austin Museum of Digital Art) je osnovan u novembru 1997. godine od strane tri prijatelja: Harolda Chaputa, Samanthe Krukovski i Christophera Rankina u Ostinu, Teksas. Registrovan je kao neprofitna organizacija u aprilu 2000. godine.  Misija je da se uključe javnost i umetnici u stvaranje, razumevanje i uvažavanje digitalne umetnosti. AMODA definiše digitalnu umetnost kao umetnost koja koristi digitalnu tehnologiju u bilo kojoj od tri načina: kao proizvod, kao proces, ili kao predmet. Ovaj muzej nema stalan fizički prostor. Kao "Muzej bez zidova", on predstavlja izložbe, filmske projekcije, predavanja i druge događaje na raznim lokacijama u Ostinu, često u saradnji sa drugim umetnostima i obrazovnim organizacijama.
http://www.amoda.org/


DAM (Digital Art Museum) je projekat koji je posvećen uticaju računara i digitalnog umetnosti u društvu. Fokus je na računaru kao sredstvu i umetničkim formama kao što su grafika, animacija, interaktivna umetnost...
Osnovan je 1998. godine kao online muzej. Cilj je da se razvije online forum za istoriju i praksu digitalne umetnosti i istovremeno poboljšaju mogućnosti za umetnike na tržištu. U proleće 2003. godine,osnivač DAM-a, Wolf Lieser, je otvorio galeriju DAM Berlin, a 2010. godine je usledila galerija DAM u Kelnu. Godine 2005. pokrenuto je dodeljivanje nagrada digitalnim umetnicima sa ciljem da se digitalna umetnost bolje prihvati. Dodeljuje se svake dve godine za životno delo ili grupu radova.
http://dam.org/

 

Digitalna umetnost - Muzeji digitalne umetnosti

MUDA (Museum of Digital Art ) je osnivanjem 2016. godine postao prvi fizički muzej Evrope posvećen digitalnoj umetnosti. Predstavlja otvoren prostor koji povezuje kreativnost i tehnologiju.Nalazi se u Cirihu, Švajcarska i zauzima 400 m² prizemlja Herdern Hochhaus-a, jedanog od švajcarskih prvih solitera, istorijski zaštićene zgrade. MUDA je projekat neprofitne organizacije. Ciljevi muzeja su da inspiriše i angažuje široku publiku digitalnom umetnošću i kreira javnu platformu za diskusiju i interakciju između podataka, algoritama i društva. Takođe, promoviše tehnologiju, nauku i inženjerstvo mladim ljudima, naročito ženama i devojkama, a pored toga uspostavlja i podržava regionalnu, nacionalnu i međunarodnu saradnju u digitalnoj umetnosti. Radi na održiv način, bez oslanjanja na izvore privatnog ili javnog novca.
http://muda.co/zurich/


MOCA (Museum of Computer Art) je online muzej osnovan od strane neprofitno- obrazovne koorporacije koju je formirao obrazovni departman države Njujork. Osnovan 1993. godine od strane digitalnih umetnika Dona Archera i Boba Dodsona. Cilj je promovisanje digitalne umetnosi u različitim oblicima i manifestacijama, uključujući i 3D umetnost, fraktale, animaciju... MOCA je 2002. godine dobio nagrada Udruženja za muzejski menadžment za muzej sa domenom najvišeg nivoa.
http://moca.virtual.museum/


Muzeji digitalne umetnosti su najčešće osnovani od strane nevladinih i neprofitnih organizacija. Određeni muzeji dodeljuju nagrade, kojima stimulišu umetnike da se posvete ovom vidu umetnoati, ali i publici skreće pažnju na ovaj vid stvaranja.
 


vrh strane
Tagovi:
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :