Barutana klub Beograd

Izložba Virtuelne refleksije Vol. 2 i performans Cyber Ego III u galeriji Štab

Datum objave:28.03.2017

Pročitano:4960 puta

Datum održavanja: 03.04.2017 - 05.04.2017

By:Nataša Milojević

Lokacija: Galerija Štab

U ponedeljak 03. aprila u 20 časova u galeriji Štab je svečano otvaranje izložbe digitalnih grafika umetnica Jelene Lalić i Katarine Đ Urošević, pod nazivom “Virtuelne refleksije Vol.2”.  Izložbu će otvoriti Jelena Gagić, istoričarka umetnosti i grupa izvođača koja sarađuje na multimedijalnom projektu Dolarijum, sa performansom “Cyber ego III”a to su: Nataša Milojević, Olivera Milojević, Katarina Đ Urošević i Jelena Lalić. DJ podrška događaju biće Sana Garić (DJ San Ći, ex Xanax, Svemirci, Grupa Beograd).

 

 

Virtuelne refleksije Vol. 2

Izložba će biti otvorena do 05. aprila a radno vreme galerije za vreme trajanja izložbe biće od 14h do 22h.


Performans Cyber Ego III predstavlja nastavak u okviru celine Dolarium, koja se odnosi na istraživanje rituala savremenog doba, kao i vrtuelnog prostora i ega koji se u njemu projektuju. Koristeći se jezikom novih medija i digitalnim tehnikama traži se portal kojim se putuje iz materijalnog u virtuelno i pronalazi kumulativno mesto virtuelne, autonomne temporalne zone, gde nastaje samosvest. U formi multimedijalnog performansa umetnice istražuju svet Alise koja je zakoračila u digitalni svet čuda i koja otkriva granice i (ne)produktivnost novih medija.


VR VOL.2 (IZ KATALOGA): Intenzivan razvoj digitalnih tehnologija i pojava kompjuterizovanih virtuelnih, imaginarnih prostora, omogućili su opsežna umetnička eksperimentisanja i ispitivanja značenja slike i poigravanja sa vizuelnim i tehničkim granicama njene pojavnosti. Optički miš postao je četkica ili špahtla, a izbor iz ponuđenog elektronskog menija, izbor iz palete. Kombinujući i modelujući specifične strukture, jedinice i elemente, digitalni medij postao je instrument kojim se generišu i umetnički produkti poput digitalnih grafičkih listova.

Sinteza novih naučno-tehnoloških metoda i humanističkih postulata integrisana je u stvaralačkoj energiji dve umetnice Jelene Lalić i Katarine Đorđević Urošević. Likovna ortografija vidljiva u radovima na njihovoj zajedničkoj izložbi Virtuelne refleksije, govori o promišljenom manipulisanju individualnim poetikama i kreativnim idejama u savremenim računarskim softverima. Na izloženim radovima umetnica, dominantno je zastupljeno tretiranje pitanja ekološke osvešćenosti i pedogenetskih tokova (evolucije i geneze tla).

 

Dolarium

Autorski stav u radovima Katarine Đorđević Urošević vidljiv je u vizuelizaciji specifičnih kompozicionih struktura, u pažljivom modelovanju sferičnih i elipsoidnih formi i u njihovoj međusobnoj relaciji. Dvodimenzionalnom prikazu, utisak trodimenzionalanosti i taktilnosti daju meki prelazi ivica predstavljenih oblika, koji nastaju u autorkinom rapidnom orkestriranju digitalnim računarskim impulsima i pikselima. Nazivi njenih grafika direktno se odnose na geološke pojave i resurse, kao i na vegetativne procese čime upućuju na stvaranje života i sveta. Fokusirana na istraživanje dijaloga svetlosti i senke, klasičnih principa komponovanja, Katarina Đorđević Urošević ovu seriju radova izlaže po gradaciji, akcentujući svetlosnu dramatičnost u dinamičnim kompozicijama.

Negovanje likovnosti u algoritamskoj logici digitalnih sistema predstavlja i osnovnu odliku izloženih radova autorke Jelene Lalić. Centralizovano cirkulisanje energije u krupnom kadru, aluzivno podseća na kretanje organizama kroz mikroskopsko sočivo, ali i možda na geološke tragove, fosile. Iako su nazivi njenih radova konkretno vezani za svet faune, njihove asocijativne i transparentne formativne predstave bliske fiktivnosti, ipak ne sugerišu na figurativno i materijalno. Dividan kolorit akcentovan prelomljenim svetlosnim sekvencama, referiše na prisustvo snažne kohezione vitalnosti. A sugestivna gestualnost primetna je u potezima-frejmovima. U radovima Jelene Lalić, osnovni diskurs istraživanja i ekperimentisanja predstavlja sinergija digitalnog i personalnog analognog umetničkog izraza.

Bliske po senzibilitetu, autorke stvaraju kompatibilna rešenja koja tematski povezuju procesi u prirodi, mikro i makro svet i ciklično kruženje energije. Ipak, njihov autentičan likovni izraz divergentan je u konstruktivnim i destruktivnim formama, koloritu, kao i u spoju klasičnih likovnih elemenata i preciznih softverskih performansi. U ovom harmoničnom duetskom digitalnom stvaralaštvu umetnica Katarine Đorđević Urošević i Jelene Lalić, kretanje nebeskih tela, mikroorganizama i unutrašnjih i spoljašnjih sila zemlje dostiže potpuno novu estetiku.

 

Jelena Gagić, Istoričarka umetnosti

 

Dolarium


Biografije umetnica:

JELENA LALIĆ - Rođena je u Pančevu. Diplomirala na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, Slikarski odsek 2005. Studijski boravila u Firenci, Italija 2005. Magistrirala na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, na Odseku za digitalnu umetnost, 2010. godine. Učestvovala je u likovnim kolonijama, radionicama i festivalima u Srbiji i inostranstvu. Do sada je priredila šest samostalnih izložbi. Učestvovala je na preko 40 grupnih izložbi, na online UpStage festivalu 090909 i 101010, Water – wheel online simpozijumima. Član ULUS-a, ULUV-a i DIT Srbija, predsednica Udruženja likovnih umetnika ,,Svetionik” Pančevo. U statusu samostalnog umetnika od 2012. Bavi se i pedagoškim radom. www.jelenalalic.rs


KATARINA DJ UROŠEVIĆ - Rođena u Beogradu. Završila je Akademiju umetnosti u Novom Sadu, na Odseku za slikarstvo i Interdisciplinarne postdiplomske studije na Univerzitetu umetnosti u Beogradu, na Odseku za digitalnu umetnost. Radi kao vizuelna umetnica, digitalna umetnica i web novinarka. Aktivna u vizuelnim, digitalnim i izvođačkim sferama umetnosti, i ima veliki broj samostalnih i grupnih izložbi, instalacija, video radova, lab-ova i radionica, kao i performansa i internet performansa na različitim platformama, koji su izvođeni na internetu i galerijama širom sveta. Urednik je web sajtova za kulturu i web master sajta artskylight.com. Član DIT i ULUS-a. Pridruženi član UNS i IADAS.


NATAŠA MILOJEVIĆ - Plesni performer iz Beogreda. Članica UBUS-a i umetničke organizacije Bazaart iz Beograda. Sarađivala je sa mnogim umetnicima iz zemlje u inostranstva, kao performer, plesačica, koreograf, dramski i plesni pedagog. Trenutno je student specijalističkih studija dramske pedagogije u Zagrebu.


OLIVERA MILOJEVIĆ - Pevačica, performerka, vokalni i dramski pedagog iz Beograda. Završila je Fakultet muzičke umetnosti na Univerzitetu De West u Temišvaru, Rumunija, odsek solo pevanje. Članica je umetničke organizacije ApsArt iz Beograda u kojoj je angažovana kao vokalni i dramski pedagog. Pored pevanja bavi se fizičkim teatrom.


vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :