Klub Barutana Beograd

Dance4Life - Započni igru, zaustavi sidu

Datum objave:21.10.2008

Pročitano:3673 puta

Projekat Dance4Life nastao je kao direktan odgovor na činjenicu da HIV i AIDS najviše pogađaju mladu populaciju. Od 12.000 ljudi koji obole svakog dana, više od polovine čine mlađi od 25 godina.Današnja generacija mladih ne poznaje svet bez AIDS-a, ali živi u svetu koji je AIDS promenio. Bez obzira na tu činjenicu, veliki broj mladih ljudi još uvek nisu dovoljno upoznati sa HIV-om i AIDS-om, kao i postupcima za njihovu prevenciju. Na skupu pod nazivom Milenijumski ciljevi razvoja (MDG), svetski lideri složili su se da je ovakva situacija neprihvatljiva i da mladi ljudi imaju pravo na obrazovanje, informisanje i pristup službama koje bi im mogle pružiti zaštitu. Međutim, situacija se nije promenila.

U Srbiji postoji oko 10.000 inficiranih HIV-om, a procenjuje se da se svake nedelje inficira 7-10 osoba. Srbija je 22. država u kojoj se projekat Dance 4 Life realizuje. U prvoj godini, projekat će se realizovati u 4 grada, Beogradu, Novom Sadu, Loznici i Novom Pazaru.

Dance4Life na aktivan način animira mlade ljude širom sveta u borbi protiv HIV-a i AIDS-a, kao i protiv stigmi i tabua povezanih sa njima. Mladi mogu postati deo projekta Dance4Life kroz Dance4Life školske projekte u kojima akcenat nije na nezanimljivim knjigama, predavanjima ili domaćim zadacima, već na muzici, ritmu, video radovima... i Act4Life
 
Projekat se sastoji iz četiri dela: 

- Dance4Life ture povezivanja srca – muzičari, igrači (od kojih se uči univerzalna Dance4Life koreografija), vršnjaci edukatori i mladi ljudi koji žive sa HIV-om – organizuju radionice o HIV-u i AIDS-u kroz video prezentacije, diskusije, vršnjačku edukaciju i igru. Za sve učesnike iskustvo je jedinstveno, interaktivno i uzbudljivo i omogućava da se iskaže kroz jedan od sledećih projekata:
 
- Act4Life – Aktivno učešće poput volontiranja, prikupljanja sredstava za projekte prevencije HIV-a i AIDS-a, podizanje svesti među prijateljima, porodicom i zajednicom, kao i svaka druga aktivnost koju mladi smisle. 

- Program životnih veština omogućava da mladi saznaju više o HIV-u, seksualnosti i prevenciji, ljudskim pravima, povezanosti zloupotrebe droga i HIV-a, kao i o važnim veštinama poput veština pregovaranja (kako reći NE) i komunikacije. Mladi koji prođu trenineg za program životnih veština postaju vršnjački edukatori koji dalje svoje znanje i veštine prenose na vršnjake.
 
- Veliko finale školskih projekata na velikom međunarodnom Dance4Life događaju koji se odigrava svake druge godine, u subotu, neposredno pre Svetskog dana borbe protiv AIDS-a (sledeći događaj je 29. novembra 2008. godine!). Veliko finale je koncert koji se na isti način i u isto vreme dešava u 22 zemlje koje su satelitskim linkom povezane.
 
 
 
Budući da sve veći broj zemalja učestvuje na Dance4Life manifestaciji koja se održava svake druge godine, subota neposredno pre Svetskog dana borbe protiv AIDS-a 2014. godine biće poslednja šansa za ozbiljan apel, imajući u vidu da je 2015. godina ona u kojoj bi trebalo da budu ispunjeni milenijumski ciljevi razvoja. Milion mladih ljudi širom sveta zajedno će igrati za život i time privući pažnju medija, kompanija i vršnjaka i podsetiti svetske lidere na obećanja koja su dali na skupu „Milenijumski ciljevi razvoja“ (MDG).
 
Dance 4 Life Srbija
 
Srbija je 22. država u kojoj se projekat Dance 4 Life realizuje. Kako će se projekat sprovoditi narednih 6 godina, planirano je da se svake godine uključuje što više gradova. U prvoj godini, projekat će se realizovati u 4 grada i to: Beograd, Novi Sad, Loznica i Novi Pazar.
U Srbiji nosilac Dance 4 Life projekta je Y-PEER Mreža. Y-PEER Mreža je mreža mladih koju čine 52 organizacije iz 18 gradova, a broji preko 1000 vršnjačkih edukatora i volontera koji aktivno rade na prevenciji HIV-a, bolesti zavisnosti, seksualnom i reproduktivnom zdravlju i drugim temamam značajnim za zdravlje mladih.
 
Cilj projekta u Srbiji do kraja prve godine (2008) je da obuči 2000 agenata promene iliti vršnjačkih edukatora iz Beograda, Novog Sada, Loznice i Novog Pazara, kao i da kroz kampanju i medijske aktivnosti podignemo nivo svesti mladih u čitavoj zemlji.
 
„Igra je univerzalni jezik. Igra je sloboda, sreća i život. Mladi zaslužuju brigu, zaštitu, kondome. Ne dopustite da igraju sami.“
Dezmond Tutu, nadbiskup u penziji, Kejp Taun, Južna Afrika
 
 
 „Način na koji Dance4Life animira mlade ljude širom sveta da učine nešto povodom problema sa HIV-om i AIDS-om je veoma snažan. Projekat omogućava mladim ljudima da na atraktivan način sami nešto učine i da budu nagrađeni veličanstvenim događajem. Ozbiljan sadržaj u kombinaciji sa zabavom je odličan način da Dance4Life pokrene mlade ljude.“

DJ Tiësto, Dance4Life ambasador

vrh strane
Komentari (0)
Pošalji komentar


Ime i prezime

Komentar

Unesite kod iznad :