ZELE: Osećaj kad te ljubav i muzika pokrenu ka sreći!

IZDANJA I RECENZIJA

ZELE: Osećaj kad te ljubav i muzika pokrenu ka sreći!

Recenzija CD-a Internal Waves of Love

Internal Waves Of Love: Novi album Zeleta Lipovače

IZDANJA I RECENZIJA

Internal Waves Of Love: Novi album Zeleta Lipovače

Zele Lipovača: Internal Waves Of Love je album čiste emocije ljubavi i lepote svega što me okružuje.