RAZBRAJALICE: Izložba 12 umetničkih škola iz Belgije, Brazila, Španije, Kanade, Danske, Srbije, Argentine i Meksika!

05.11.2015 - 05.11.2015

IZLOŽBE

Galerija FLU, Beograd

RAZBRAJALICE: Izložba 12 umetničkih škola iz Belgije, Brazila, Španije, Kanade, Danske, Srbije, Argentine i Meksika!

Izložba “Razbrajalice” nastala je kao rezultat međunarodne saradnje koja je okupila dvanaest umetničkih škola iz Belgije, Brazila, Španije, Kanade, Danske, Srbije,...

SAKUPLJAČI SVETLOSTI: Slikati kao priroda. Slikati suncem. Đorđe Stanojević

12.10.2015 - 26.10.2015

IZLOŽBE

Galerija FLU, Beograd

SAKUPLJAČI SVETLOSTI: Slikati kao priroda. Slikati suncem. Đorđe Stanojević

Slike iz ove serije nastale su u toku leta 2015. godine, dejstvom sunčeve svetlosti. Pokušao sam naslikati pejzaž, odnos neba i zemlje. Slikane su na zemljanoj podlozi,...

ARHITEKTURA SLIKE: Izložba nemačke autorke Christine Erhard u Galeriji FLU

23.09.2015 - 30.09.2015

IZLOŽBE

Galerija FLU, Beograd

ARHITEKTURA SLIKE: Izložba nemačke autorke Christine Erhard u Galeriji FLU

Moji fotografski radovi proističu iz jednog vajarskog procesa. Prvo osmislim i napravim odredjeni predmet, potom ga fotografišem. Početni konceptualni podsticaj za...

FLUizmi: Letnji program Galerije FLU

31.07.2015 - 31.08.2015

IZLOŽBE

Galerija FLU

FLUizmi: Letnji program Galerije FLU

Šta je sada i ovde izlagački prostor? Koje su sve njegove namene? Da li je sajber prostor valorizovan kao i materijalni ili je samo prvi pogled? Da li i na koji način...

Jasmina Kalić: Izložba portreta u crtežu u galeriji FLU

25.05.2015 - 10.06.2015

IZLOŽBE

Galerija FLU, Beograd

Jasmina Kalić: Izložba portreta u crtežu u galeriji FLU

Portreti u crtežu Jasmine Kalić prvi put se predstavljaju u vidu samostalne izložbe. Izbor je sačinjen od radova nastalih u proteklih 30 godina i uslovljen je relativno...

Andrea Dramićanin - BEZLIČNI: Samostalna izložba dobitnice najznačajnije nagrade FLU!

06.03.2015 - 22.03.2015

IZLOŽBE

Galerija Fakulteta likovnih umetnosti, Beograd

2

Andrea Dramićanin - BEZLIČNI: Samostalna izložba dobitnice najznačajnije nagrade FLU!

U drevnoj Grčkoj je bio običaj da se, za vreme sahrane, nose maske sa osmehom na licu, kako bi se odagnao neprijatan teret nesnallaženja u reakciji koja proizvodi toliko...