Page 38 - E Urban BUG 99

Basic HTML Version

dete, saznao sam za holokaust, veliki zločin
generacije mojih roditelja. Za mene je to
bio ogroman šok i tada sam počeo da
istražujem, da bih na kraju saznao za masovna
zlostavljanja, mučenja i smrt dece u Nemačkoj
i Austriji u to vreme. Međutim, o tome niko
nije pričao, čak ni mediji, bila je potpuna tišina
i tada sam shvatio da želim da postanem
slikar i da slikam te užasne prizore koji su me
progonili. Prosto nisam mogao da shvatim
kako neko može da nanese toliku bol tako
bespomoćnom i krhkom malom stvorenju.
Odlučio sam da upotrebim estetiku kao
odgovor i umetnost kao oružje kako bih
uzvratio udarac.” -
Esquire Magazine, Mexico.
art area