Page 35 - E Urban BUG 99

Basic HTML Version

art area
Nedavno mu je klinički dijagnostif ikovan
poremećaj podvojene ličnosti.
Sedamnaest godina svog života proveo
je radeći u dečijoj bolnici. Bio je svedok
hirurških rekonstrukcija, zlostavljanja
dece, mentalnih bolesti i istraživanja na
životinjama. Sve to imalo je dubok uticaj
na njegov umetnički razvoj.
Za još fotograf ija, posetite sajt:
by Jovanović Ivana