Page 34 - E Urban BUG 99

Basic HTML Version

“Dobrodošli u bizarni svet Raya Caesara. Mesto gde dame imaju
mačije maske i pipke, a bebe nose tetovaže. Blede su kože i oštrih
očiju koje nam govore da one dominiraju u svetu koji je drugačiji
od našeg. I mada njegova stvorenja izgledaju uznemirujuće, Caesar
uspeva da prikaže besprekornu lepotu u svakoj od njih.”
Za svoje slike kaže da su odraz ljudske duše, iako ih stvara na
računaru koristeći digitalni 3D softver. Modeli se prave uz pomoć
nevidljivog skeletona koji mu dopušta da postavi svaku f iguru u
3D prostor. Njegov proces kombinuje elemente cr tanja, slikanja,
kolaža i skulpture.
Ray Caesar:
Imaginarijum