Page 32 - E Urban BUG 99

Basic HTML Version

Izdavačko preduzeće "Besna
kobila" osnovano je 2010. sa
namerom da srpsku čitalačku
publiku, pažljivim odabirom
autora i naslova, učvrsti u veri
da je strip istinska deveta umetnost te da
objavljivanjem najkvalitetnijih svetskih (a
i naših) stripova, prevashodno grafičkih
romana, zauvek razbije famu o stripu kao
petparačkoj zabavi. Od prvog izdanja
opredelili su se da im je u prvom planu
kvalitet, kako samog stripa tako i papira
i štampe, a da i pored svega omoguće
čitaocima da im stripovi budu pristupačni
– „strip po svaku cenu ali za kupca
najpovoljniju“.
Sudeći po Ibikusu, rekao bih da su u
pravu. Iako u današnje vreme nijedna
svota nije zanemarljiva (a sadržaj ovog
izdanja ukazuje da je tako oduvek), ovaj
strip je svakako velik, ne samo zbog
tvrdog poveza i preko 500 stranica.
Anegdota kaže da je crtač i scenarista
Paskal Rabate, tražeći po buvljaku knjige
(poznatijeg) Lava, greškom kupio roman
njegovog prezimenjaka Alekseja Tolstoja.
Bilo ovo tačno ili ne, tek istina je da je
autor grafički oživeo nekih sedamdeset
godina staro, doduše nesporno vredno,
ali ipak pomalo zaboravljeno delo (ako je
uopšte ikada imalo status koji zaslužuje).
Ostalo je nepobitna činjenica: upravo su
Rabateovi crteži udahnuli život sjajnoj
priči, njega samog vinuli na pijedestal
najznačajnih predstavnika francuskog
stripa, a glavnog (anti)junaka predstavili
onako kako bi i on samog sebe –
„Semjon Ivanovič Njevzorov, sjajna
ličnost, kralj života“.
Ibikus
Paskal Rabate
Kada svet ogrezne u krvi, kada
rat uđe u svaku kuću, kada brat
na brata digne ruku, ti ćeš tada
postati bogat!
By SuperN
comics