Page 30 - E Urban BUG 99

Basic HTML Version

Da, nauka je dosadna i na-
učnici su štreberi koji su
kampovali u prvoj klupi da-
nima i noćima. Da, f izika za-
daje glavobolju, hemija muč-
ninu, a od biologije može i da
se umre. Matematiku da ne
spominjemo. Da, nauka je nešto
što moramo da “odradimo” to-
kom osnovne i srednje škole, a po-
sle od nje bežimo glavom bez obzira.
I da, ukoliko ste se pronašli u nekoj od na-
vedenih tvrdnji, krajnje je vreme da u kalenda-
rima zaokružite datume od 5. do 8. decembra, a na
mapi zaokružite lokacije kao što su Robna kuća “Kluz”, Studentski kulturni centar,
Narodna banka Srbije i bivši “Eurosalon”, jer sasvim je sigurno da nakon sedmog
Festivala nauke vaš pogled na svet, pre svega onaj naučni, više neće biti isti.
U godinama kada država za f inansiranje nauke odvaja ni pomena vredan procenat,
sve veći broj mladih ljudi odlučuje se za nauku kao životni poziv. I što je najvažnije,
ostvaruju izvanredne uspehe. Baš kao i svi pravi superheroji.
Upravo u ime svih njih, običnih ljudi sa posve neobičnim znanjima i moćima, ovo-
godišnji Festival nauke održava se pod sloganom “Superheroji nauke”.
Program Festivala nauke realizuje se kroz mnoštvo različitih formi: od interaktiv-
nih postavki, predavanja, debata, intervjua na sceni, radionica, kroz demonstracije
i eksperimente, pa sve do pozorišnih predstava, šou-programa, kvizova i muzičkih
nastupa.
Bivša Robna kuća “Kluz”, Galerija Na-
rodne banke Srbije i Studentski kulturni
centar, tokom trajanja Festivala postaće
mesto gde će nauka doslovno moći da
se vidi, pipne, omiriše i oseti.
Poseban deo Festivala nauke čini
Eksper tinejdžeri zona, postav-
ljena u RK “Kluz”, namenjena
isključivo
predstavljanju
rada osnovnih i srednjih
škola u oblasti promo-
cije nauke. Na ovom
mestu se okupljaju
tinejdžeri iz cele
Srbije sa svojim