Page 25 - E Urban BUG 99

Basic HTML Version

Connection
Razlika u odnosu na
DJM 900
del je što na svakom kanalu možete iza-
brati
phono input
, dok
samo na dva kanala. S obzirom na to da se
svojim
time codom
za vinile, ovo je skroz jasno. Kao i na
900
, svaki kanal ima po dva para
RCA
ulaza. Glavni izlaz su i
dalje
XLR
konektori. Postoji i izlaz sa
RCA
konektorima kao i
izlaz za snimanje. Izlaz za monitoring (
booth
) su
TRS
konektori.
Pored ovoga, ostala su i dva mikrofonska ulaza, jedan na gor-
njoj ploči i jedan pozadi. Digitalni ulazi za svaki kanal i jedan
digitalni izlaz su takođe prisutni, kao i
LAN
konektor
za komunikaciju sa
Rekordboxom
.
Send/Return
za korišćenje dodatnih efekata i dalje
je deo
Pioneerovih
modela iz
DJM
serije.
Links