Page 24 - E Urban BUG 99

Basic HTML Version

Tih par dodataka nisu ništa drugo do ugrađenog
Serato
hardvera u mikser. Za razliku od partnerstva sa
Trak-
torom
, gde je moguće da uz pomoć jednog
USB
huba
ostavite svoj
Traktor
hardver kod kuće,
uz
DJM 900SRT
potreban je samo jedan
USB
kabl. Postoje neke promene u izgle-
du.
CUE
dugmići i dugme za efekte su
plave boje, mat izrada gornje ploče i
stabilniji i čvršći
faderi
.
DJM 900
se
smatra standardom u DJ svetu i
bilo je pitanje vremena kada će se
ovo partnerstvo dogoditi. Iako je
Pioneer
na svoje proizvode do sada
stavljao etiketu “Kompatibilno sa
Traktorom”, sa
Seratom
je to otišlo
korak dalje. Pored ugrađenog
Serato
hardvera,
SRT
model donosi identič-
ne funkcije kao i
DJM 900
. Četvoro-
kanalni mikser sa ugrađenim efektima
(
flanger, phaser, delay, reverb
...), snimačem
za kratke odsečke pesama (
loops
), četiri do-
datna efekta za svaki kanal, nasleđena sa
DJM
2000
modela (
noise, dubecho, crush, filter i gate/
compressor
). Pored komunikacije sa
Serato DJ
softve-
rom, moguća je i komunikacija sa
Rekordbox
sofverom,
DV
sistemom koji proizvodi
Pioneer
i koji se distribuira zajedno sa svakim
proizvodom iz
Nexus
serije.
Korisnici
Serato DV
sistema se
poprilično raduju što je
Pioneer
re-
šio da pored
Traktora
svoje proizvo-
de stavi na istu talasnu dužinu i sa
Serato
sistemom.
DJM 900SRT
poseduje sve ka-
rakteristike standardne 900-ke plus par dodataka
Serato DJ.
Pioneer
DJM-900SRT
tech
bug
by Vladimir Jovanović