Page 13 - E Urban BUG 99

Basic HTML Version

7ĽdįĤQįæPÑdíØÑÃàįÉdíğíàįĉÃʼnQįľį´ğP‚ľž
M i l u t i n a B o j i ć a 2 A , B e o g r a d
Stekao si edukaciju u oblasti klasične muzike u ranom periodu
odrastanja. Da li je to bio tvoj izbor?
Naravno da nije. Mislim da je stvarno retka
pojava da dete - u izboru između vežbanja
gitare i trčanja za loptom, kaže: "E, drugari,
vi se igrajte, a ja odoh da sedim i trista
puta zaredom sviram istu baroknu kom-
poziciju koja mi nit' prija, nit' me zanima“. Nateraše me matorci, išao
sam na časove i sada sam im beskrajno zahvalan. Voleo sam da štre-
bam solfeđo (ne bi čovek rekao kada čuje moj mjuz) i osvojio neku
nagradu na republičkom takmičenju iz gitare, ali posle toga sam izgu-
bio interesovanje. Ta
default
klasična muzika koja se forsira u našim
školama mi nikada ništa nije značila. Ne znam zašto, ali jednostavno
me ne radi. Sa druge strane, minimalizam u klasici, zatim takozvana
"nova" muzika,
industrial, IDM
– tako nešto me uvek zanimalo.
Posmatrajući sopstveni razvoj u domenu produkcije i
DJ-inga, možeš li da nam objasniš izvesnu evoluciju u
svom zvuku, od
remixa
za Grovskopu do danas?
Presmešno mi je sve kada pogledam unazad. U periodu kada sam
se najviše trudio i napinjao da napravim nešto što drugima dobro
urban
beatz