Page 45 - E Urban BUG 98

Basic HTML Version

Kendama
Kendama
pokreta. Osnovni pokreti su nabacivanje
kugle na neka od tri udubljenja ili na šiljak, a
varijacije su mnogobrojne.
Ovo je stara igračka, a njen današnji oblik
vezuje se za Japan. Sedamdesetih godina
prošlog veka u Japanu je osnovana prva
kendama asocijacija (JKA) na kojoj su
ustanovljene proporcije igračke i pravila igre,
a vrlo brzo počelo se i sa organizacijom
takmičenja. Preteče kendame su slične
igračke koje su nastajale u lovačkim
društvima širom sveta, a mahom su imale
isti cilj: da deca nauče i izvežbaju spretnost
i koordinaciju kako bi im to
znanje kasnije koristilo u lovu.
Najbliskija preteča kendame
je francuska igračka iz 16. veka
– bilboket (
bilboquet
), koja je
na Putu Svile stigla do Japana
oko 1777. godine. Bilboket
je imao samo jednu dršku sa
udubljenjima na oba kraja, a
kugla je privezana kanapom za
sredinu drške. Cilj ove igračke
je nabaciti kuglu u udubljenja
na krajevima drške.
Kendama