Page 44 - E Urban BUG 98

Basic HTML Version

K
endama je igračka od drveta, koja osim za zabavu
služi i za vežbanje koordinacije oka, ruke i brzog
reagovanja. Sastoji se od kugle (japanski – tama)
i drške (ken) koja je na vrhu zašiljena, a na dnu
ima udubljenje (čuzara). Drška poseduje i bočne delove
(kozara i ozara), takođe sa udubljenjima, u koje se pri
izvođenju trikova uklapa kugla. Kugla i drška su povezane
kanapom i njihov spoj daje naziv ken-dama, tj. drška-kugla.
Trikovi koji se mogu izvoditi sa ovom igračkom su krajnje
kreativni i zavise od stepena napredovanja
u igri, kao i od ličnog stila igrača. Postoji samo jedno
osnovno pravilo: da se kugla konstantno održava u vezi
sa ostalim delovima igračke koristeći različite kombinacije
boys & toys