Page 41 - E Urban BUG 98

Basic HTML Version

art
area
Čovek iza
lobanje od
kokaina
by Ivan Gucunski
Diddov cilj ipak nije da stvara
nove ideje, umesto toga posvećuje se
rekontekstualizaciji ideja koje su već prisutne.
Njegov rad ne plasira političke ideologije ili pažljivo
osmišljene stavove, već pokušava ponovo da probudi
suštinske dileme koje često zanemarujemo.
Diddov najnoviji rad
Ecce Animal
je ljudska lobanja
napravljena od mešavine kokaina i želatina. Diddo
kaže da je rad naručen, ali da je sprečen da otkrije više
detalja. Sam kokain je 15-20 odsto čist, pomešan sa
kofeinom, paracetamolom i šećerom.