Page 32 - E Urban BUG 98

Basic HTML Version

Slike,
instalacija
i video rad
Jelene Merkur
u SKC
Od 16. oktobra u SKC-u Jelena će se predstaviti
izložbom “Entelehija”, a po Aristotelu, to je centralni
izvor iz kojeg ljudi dobijaju ne samo energiju već i misli.
Entelehija je aktivni princip koji ono što je moguće stvara,
zatim usavršava i najzad od toga pravi cilj svog života.
Umetnica je kreirala galeriju portreta koju čine osmorica
veličanstvenih, genijalnih, besmrtnih ljudi, zaslužnih
za razvoj civilizacije i društva. Njeno interesovanje
prvenstveno je usmereno na portrete velikana, ali na
njihovu unutrašnju, pokretačku snagu, na trenutak njihove
inspiracije, intimni tren meditacije, elevelacije. Energija
Entelehije predstavljena je u vidu jednog živog nerva.
Entelehija je vidljiva i
opipljiva, pulsira u ritmu
svakog ponaosob…
Svima je zajednički
imenitelj simbolika
reči rađanje - vere,
nauke, muzike, literature,
filozofije, filma, otkriće
planeta i rađanje živog
bića.
Ladies of
the press @
KC Grad
Kraj oktobra donosi nam performativni press duet
Ladies of the Press, koji će se predstaviti izložbom u
saradnji sa petoro savremenih umetnika i umetničkih
grupa sa područja Srbije, a naročito Beograda. Ta
saradnja obuhvata stvaralački proces u neprekidnom
razvoju petodnevne izložbe “Ovi Novi Zinovi”, gde će
svaki dan biti posvećen ideji stvaranja scene zabeležene
u fanzinu, koji će dnevno nastajati na licu mesta i u
kome će svi zainteresovani moći da učestvuju.
U toku izložbe, pored grupe Ladies of
the Press, koju čine Ana Čavić i Renée
O’Drobinak, učestvovaće i umetnička grupa
Undergrad: Danica Glista, Vukadin Filipović,
Ranka Piffoux, Marina Veselinović, Ivona
Milosavljević, ShrinkFM & flowpro (Danilo
Stojić i Ljuban Supurović); Katarina Popović i
DJ Dekadentna Kod Kuće i Miloš Tomić.