Page 31 - E Urban BUG 98

Basic HTML Version

Džek je uspeo da prevari đavola dva puta. Prvo nije hteo da
plati piće nego ga je ubedio da se pretvori u novčić, zatim
ga stavio u džep pored srebrnog krsta, da đavo ne može
da se vrati u prvobitni oblik. Da bi ga oslobodio, ucenio ga
je da ga ne smara godinu dana i da ne traži njegovu dušu
kad umre. Sledeće godine, prevario ga je da se popne na
drvo po voće i urezao krst, da ne može da siđe, dok mu ne
obeća narednih deset godina mira. Kad je Džek umro, Bog
mu nije dao da uđe u Raj, a uplašeni đavo ga nije pustio u
Pakao, nego ga poslao u tamnu noć da luta sa zapaljenom
svećom u repi. Od tada luta Zemljom, a zapadnjački svet
stavlja bundeve na prozore i vrata, da uplaše Džeka i ostale
zle duhove.
I, ko pravi žurku za
Halloween?
I kako ćete da se maskirate?