Page 42 - E Urban BUG 110

Basic HTML Version

PERFECT BLUE
Madhouse, 1997.
Trajanje 1:21:44
Mima Kirigoe je mlada i prele-
pa članica ženskog tria Cham!,
koja polako počinje da shvata
da ne može biti pop idol dove-
ka, te pravi zaokret prema glu-
mi. Međutim, neko od fanova
njene karijere pop idola ima
drugačije planove. U prvim ko-
racima u ulozi glumice, Mima
proživljava niz nezgodacija,
počev od bezazlenih, pa kako
film odmiče do sve ekstremnijih
i težih. Mučena grižom savesti
i činjenicom da ljudi stradaju
zbog nje, ona kreće da tone u
paranoidnu šizofreniju, oliče-
nu u tome što stara Mima Ki-
rigoe, pop idol, počinje da joj
se javlja u ogledalu. Granica
između stvarnog i imaginarnog
se zamućuje, dok Mima spek-
takularno iskače sa normalnog
koloseka, uspevajući da na sop-
stvenom ludilu izgradi karijeru
glumice.
Perfect Blue
je nalik na Dizni-
jev film koji je režirao Hičkok.
Mada, da je animiran i kao
So-
uth Park
, bio bi jednako ubed-
ljiv. Od jednostavne, dobroduš-
ne devojke Mima postaje slučaj
za "Lazu", izludela od krivice
zbog nečeg za šta nije kriva,
deprimirana i paranoična kao
Dejvid Bouvi posle dva decimetra kokaina.
Kvadratna. Pripovedanje je najistaknutiji
aspekt ovog dela, a neverovatne situacije u
nizu zabunjuju kako likove tako i gledaoca
svojom neopredeljenošću između realnog
i imaginarnog. Kritika koju Kon upućuje u
ovom filmu uperena je na svet filma i način
na koji se stvarnost preko filmova fabrikuje
i menja do neprepoznavanja. Kroz lik Mime
prikazana je dvojna priroda medijskih zvez-
da, odnosno koliki je zapravo raskorak izme-
đu njihove slike u javnosti i onoga kakvi su
zaista. Izuzetna je Konova sposobnost da i
kod gledaoca izazove osećaj mešanja stvar-
nog i imaginarnog, prikazujući razvojni put
jedne starlete, paralelan sa njenim putem
za ludilo.
by
Isidora Vlasak
i
Nenad Grujić