Page 51 - E Urban BUG 109

Basic HTML Version

51
U kategoriji "Porodica"
roditelji sa svojom decom moći će da učestvuju u
pravoj avanturi namenjenoj deci uzrasta 7+ godina. Pošto učestvuju i deca,
pravila su izmenjena i prilagođena tom uzrastu. Dozvoljeno je korišćenje
kamperske opreme (šator, vreća, podmetač...), dobijene opreme od organi-
zatorskog tima (mape, kresivo za paljenje vatre), kao i nošenje hrane i vode/
sokova na trku. Iako timovi mogu da koriste širok spektar opreme i dalje će
biti izvršeno bodovanje na stazi.
Više informacija možete naći na sajtu
„TRKA PREŽIVLJAVANJA
na Mokroj gori“
04 - 05. oktobra 2014. godine