Page 50 - E Urban BUG 109

Basic HTML Version

50
extreme
„Stazu od 60-ak kilometara potrebno
je preći za dva dana u timovima od
dva do četiri člana. To i ne zvuči tako
teško, međutim, timovima je dozvo-
ljeno da od opreme koriste samo:
mapu terena, kresivo za paljenje va-
tre, nož i odeću koju imaju na sebi.
Prolazeći kroz šume, kanjone, livade
i jaruge, takmičari se susreću sa ra-
znim preprekama i opasnostima. U
ovakvim uslovima potrebno je da
sami naprave sklonište, zapale vatru,
pronađu ili ulove hranu! Sve ove ak-
tivnosti i domišljatost takmičara se
posebno boduju pri ukupnoj oceni
pobednika trke.
U "Trci preživljavanja" mogu da uče-
stvuju svi koji sebe smatraju psiho-
fizički spremnim. Trka je internaci-
onalnog karaktera, svake godine se
organizuje u različitom delu Srbije i
okuplja veliki broj učesnika balkan-
skih zemalja. Ove godine trka će biti
održana na Mokroj gori, i to u četiri
kategorije: "Opstanak", "Avantura",
"Porodica" i
"Media Survival"
.
Kategorija "Avantura"
namenjena
je svim avanturistima i ljubiteljima
prirode. Ovo je prilika za uživanje i
upoznavanje nepristupačnih krajeva
Srbije, beg od poznatog i ustaljenog
života u gradu. U nizu zanimljivih za-
dataka takmičari prolaze kroz neta-
knute predele, gde će imati priliku da
pokažu svoju snalažljivost u traženju
hrane i krova nad glavom. Učestvova-
njem u trci u okviru "Avanture", pored
pronalaženja novih granica sopstve-
ne izdržljivosti, takmičari se uvode i
pripremaju za "Opstanak" i sledeće
izazove u "Trci preživljavanja". Staza
koju je potrebno preći je do 35km, a
pravila trke i dozvoljena oprema su
isti kao za "Opstanak" kategoriju.
U kategoriji "Opstanak"
staza od
+60km predstavlja izazov i za one
najhrabrije. Ako želiš da testiraš sebe
i svoje sposobnosti, da vidiš od čega
si napravljen, spremi se da se oprobaš
u jednoj od najtežih trka na Balkanu!
Nova destinacija, novi izazovi,
nova kategorija...
Šesta "Trka preživljavanja" je pred nama!
Wild Serbia
vas i ove godine poziva da
učestvujete u jednoj od najvećih avantura
u našoj zemlji! Pravila trke i dalje važe:
Avantura počinje!