Page 40 - E Urban BUG 109

Basic HTML Version

40
Teško je i sve teže u modernom, preubr-
zanom i svedostupnom svetu instant
informacija, kvaziumetničkih sadržaja
i precizno doziranih emocija zastati za
trenutak, opustiti se uz dobru, staru,
natenane i sa raskošnom paletom ose-
ćanja ispričanu priču. Uostalom, i same
takve priče su sve ređe i skoro svaki
proizvod koji nosi etiketu „umetničkog
dela“ je pre plod korporativnog dogo-
vora nego iskrenog i autentičnog autor-
skog izraza. Izdavačka kuća „Komiko“
neguje upravo one druge, prave prav-
cate umetnike, kojima još nije vreme
da ih zajedno sa njihovimdelima sme-
stimo u muzeje kao eksponate, nalik
praljudima čije će porive ka žvrljanju
po zidovima pećina biti teško pribli-
žiti čoveku budućnosti.
Posle najboljih i najvrednijih do-
maćih autora, pa zatim ogromnog
broja dela živog klasika
under-
ground
stripa Roberta Kramba, i
uz njihov verovatno i najvažniji
projekat „Zlatno doba“, koje u
priuštivim sveskama od zaborava spa-
sava naše rane i retke stripove, izuzetno
je zanimljiva novija edicija ovog malog
a velikog izdavača – „Prvi izbor“. „Prvi
izbor“ je započeo sa bitnim i kapital-
nim izdanjima kao što je „Habibi“ Kre-
ga Tompsona, a sada imamo priliku da
predstavimo i jedno izdanje iz te edicije
koje je još relevantnije zahvaljujući po-
seti samog autora Beogradu na Salonu
stripa u SKC-u.
„Pet hiljada kilometara u sekundi“ ima
naizgled običan, životni zaplet koji bi se
mogao dogoditi bilo kome od nas. Pri-
jatelji koji čine i ljubavni trougao, Lusi,
Pjero i Nikola odrastaju i sazrevaju u Ita-
liji, a onda ih sudbina baca širom sveta,
od Norveške do Egipta, da bih ponovo
Poezija u slikama
„Pet hiljada kilometara
u sekundi“, Manuele
Fior, Komiko