Page 35 - E Urban BUG 109

Basic HTML Version

35
Sada već kultne erotske fotografi-
je
Helmuta Newtona
proslavljaju
koncept života kao performansa
u kome seks i nasilje, postavljeni
kao pozorišna drama, uprkos uz-
buđenju koje izazivaju, prevode
seksualnost iz oblasti emocija i
ljubavi u obezličeno polje ukusa i
stila. Pored Newtonovih uzbudlji-
vih dela, izložba prikazuje i foto-
grafije koje potpisuju
Sam Taylor
Woods
u čijem prikazu tela vidimo
poigravanje sa statikom, geome-
trijom, ravnotežom i gravitacijom
,
Nobuyoshi Araki
koji naglašava
razotkrivenost postavljajući boju
kao simbol Erosa, a čin fotogra-
fisanja je prepun emocija poput
seksualnog čina. Primarnost estet-
skog snažno je prisutna u predsta-
vi fizičke intimnosti koju nam daje
Greg Gorman.
Nadrealisti poput
Man Raya
posvetili su posebno
značajnu pažnju erotskoj foto-
grafiji, dok kontrasti crnog i belog
i upotreba svetla i senke unose
neophodno uzbuđenje i dodatno
„dramatizuju“ prizor, makar samo
sastavljen
od
fragmentisanog
tela žene, kako ih vide
Jeanloupe
Sieff
i
Ralph Gibson
. Od sredine
70-ih godina liberalizacijom celo-
kupnog društva javlja se i muška