Page 34 - E Urban BUG 109

Basic HTML Version

34
art
area
Nakon velikog uspeha
izložbi 4 mačora i Andy
Warholl i američki pop art,
najuzbudljivija umetnička
sezona decenije u Galeriji
New Moment, ART TRILER
2014, nastavlja se otva-
ranjem izložbe Helmut
Newton i erotska fotogra-
fija koja predstavlja još
jedan poklon Galerije New
Moment kulturnoj sceni
Beograda.
HELMUT
NEWTON
I EROTSKA
FOTOGRAFIJA U
GALERIJI NEW
MOMENT
25 orignialnih grafika naj-
poznatijih svetskih erotskih
fotografa
među
kojima
su
Helmut Newton, Sam
Taylor Wood, Nobuyoshi
Araki, Greg Gorman, Man
Ray, Jeanloup Sieff, Nan
Goldin i Ralph Gibson
biće
predstavljeno beogradskoj
publici
od 23. septembra
do 23. oktobra 2014.