Page 33 - E Urban BUG 109

Basic HTML Version

33
Ovim bi znatno uštedeli novac koji trenutno ide na
plaćanje kirije i drugih dažbina, i stekli sredstva
za ulaganje u lepši, bolji i veći "Japanizam". Otva-
ranjem Kulturnog centra ne samo da bi se izborili
za opstanak "Japanizma" na duže staze nego bi
se otvorila vrata i drugim aktivnostima. Da ostvari
ovu zamisao, Sakurabana je pokrenula
IndieGoGo
projekat!
Cilj je da se otvori jedinstveno mesto gde će svi ljubi-
telji japanske pop kulture, umetnosti i alternativnih
vidova zabave moći da se okupe i uživaju u onome
što vole. Ovde će biti dom manga biblioteke, jedin-
stvene na Balkanu, gde posetioci mogu da pozajme
preko 500 stripskih naslova. Za kreativce i ljubitelje
stripa, manga škola „Mugen“ ovde će nastaviti sa ra-
dom. Sa druge strane, tu će biti origami radionica za
one koji malo više vole tradiciju, ali i kosplej kursevi
za one koji žele da se kostimiraju. Kako ima i onih
koji su malo manje kreativni ali željni zabave i zna-
nja, biće projekcija, predavanja i tribina. A što se tiče
posetilaca koji vole da se igraju, u Kulturnom centru
će biti otvoren veliki
Game Room
sa video igrama, ali
isto tako i sa odeljkom društvenih i kartičnih igara,
kako bi se mladi malo družili i van virtuelnog pro-
stora. Plus, pružila bi se ruka drugim beogradskim
udruženjima koja se bave srodnim interesovanjima,
od naučne fantastike pa do viteških igara. Kulturni
centar Sakurabana bi ovim postao dom za beograd-
ske
geekove
i centar dešavanja za sve što se tiče pop
kulture
made in Japan
, a i šire.
Ako želite da vidite ovo mesto u Beogradu, posetite
Sakurabaninu
IndieGoGo
stranu
mozite ako možete ili makar pro-
sledite vest dalje!
Za više informacija o Sakurabani posetite
groups/43699392487/Sakurabana
by
Isidora Vlasak & Bojan Vukadinović
photo by
Predrag Bojković