Page 32 - E Urban BUG 109

Basic HTML Version

32
cool
tura
Većina ljudi zna Sakurabanu kao momke
i devojke koji stoje iza konvencije "Japa-
nizam", koja je već postala deo tradicije u
Beogradu. Za one koji nisu upućeni, "Ja-
panizam" je događaj koji se organizuje
jednom godišnje u Domu omladine Beo-
grada, a predstavlja četvorodnevnu zaba-
vu za sve ljubitelje japanske pop kulture
(anime, manga, video igre, kosplej, film,
moda i sve što je u vezi sa Japanom...).
Sakurabana postoji i radi već skoro celu
deceniju, pokušavajući da svake godi-
ne napravi nešto još bolje, zanimljivije i
veće. Ove godine se, međutim, prome-
Projekat
„Kulturni
centar
Sakurabana“
nila situacija i javili su se veliki
problemi... Stanje u državi svakako
nije sjajno i svi koji se bave kultu-
rom ili nekom sličnom delatnošću
dobrim delom gube finansijsku
podršku usled mera štednje.
Slično se dogodilo i Sakurabani i
sada su prepušteni sami sebi, da
se snalaze kako znaju i umeju. U
želji da sačuvaju "Japanizam" i
omoguće aktivan rad udruženja,
rešili su da preduzmu neke velike
korake. Jedino rešenje do koga su
došli jeste da se sakupi dovoljna
količina novca za kupovinu sop-
stvenog prostora, odnosno da se
otvori Kulturni centar Sakurabana.