Page 21 - E Urban BUG 109

Basic HTML Version

da i sami postanu deo performansa.
Pozorišni pristup zabavi, razvoj sce-
narija na licu mesta i scenografija
osmišljena posebno za ovu priliku,
daju novu dimenziju poimanju za-
bave i čine
Freak Show
jedinstvenim,
maštovitim iskustvom.
Karte za
Freak Show Party
, 31. okto-
bra u Depo Magacinu, mogu se naći
na svim blagajnama Eventima i nji-
hova cena iznosi 690 RSD.
21