Page 42 - E Urban BUG 106

Basic HTML Version

Cinema City
ove godine otvaraju “Nepo-
slušni” - dugometražni prvenac rediteljke
Mine Đukić. Nakon uspeha ovog auten-
tičnog ostvarenja na najznačajnijim svet-
skim festivalima nezavisnog filma, do-
maća publika će imati priliku da pogleda
“Neposlušne” na otvaranju festivala 21.
juna. Posle svetske premijere na
Sundan-
ce
festivalu, usledila je i evropska na film-
skom festivalu u Roterdamu, a film je pri-
kazan i nagrađen i na drugim evropskim
festivalima. Glavne uloge tumače Hana
Selimović, Mladen Sovilj i Minja Subota.
n e p o s l u š n i
otvaraju Cinema City!
Novitet u ovogodišnjem programu predstavlja
celina
Cinema City Pro
, posvećena filmskim
profesionalcima iz zemlje i regiona, koja se gradila
kroz nekoliko festivalskih izdanja.
Cinema City
je
od svojih početaka težio stvaranju jake edukativne
platforme za mlade filmske stvaraoce, kao i tome
da bude tačka susreta i uspostavljanja saradnje
filmskih autora.
Cinema City Pro
, kao sveobuhvatna
platforma
za
kreativnu
razmenu
i
susret
profesionalaca iz filmske branše, okupiće stvaraoce
različitih generacija i geografskog porekla u okviru
dve programske grane. Prva je
Cinema City Industry
konferencijski program, a druga komplementaran
Cinema City Campus
, inovativna laboratorija za
studente i mlade stvaraoce iz zemlje i regiona.
CinemaCity
internacionalni filmski festival ove
godine se ponovo održava u starom, junskom
terminu - od
21. do 28. juna u Novom Sadu!
Posetioci će imati priliku da pogledaju preko
sto originalnih filmskih ostvarenja na deset
gradskih lokacija, među kojima su publici
omiljeni bioskopi na otvorenom. Filmove
će pratiti sjajni muzički nastupi, kao i nova
programska celina Pro, namenjena filmskim
profesionalcima.
Debitantsko ostva-
renje Mine Đukić
“Neposlušni”
, koje
je svetsku premijeru
imalo na čuvenom
filmskom
festivalu
Sundance
, biće pre-
mijerno
prikazano
domaćoj publici na
otvaranju
Cinema
City
festivala 21. juna
u Novom Sadu.