Page 41 - E Urban BUG 106

Basic HTML Version

nom farmerki, iako se tvrdi da su se one prodavale u italijanskoj
luci Đenova već negde oko 1500. godine.
No, vratimo se savremenoj (modnoj) umetnosti). Veliki proizvo-
đači teksasa često raspisuju konkurse namenjene mladim umet-
nicima na temu
recycled denim
i
eco-friendly
. Naročito je zani-
mljiv modni dizajner Gary Harvey, čiji je prvi projekat bila haljina
napravljena od 42 para farmerica. Njegova strast za stvaranjem
eco-friendly
odeće je rasla i on je zadivio svet nekolicinom svojih
balskih teksas haljina.
Bez obzira na to
koliko delovao
svevremenski ,
mladalački
i
sveopšte
pri-
menljiv, njegovo
veličanstvo tek-
sas je ozbijan
igrač u svetu
mode. Ne kaže
se džabe da se
cena ne može
sakriti jedino na
muškom odelu
i teksasu. Imaj-
te to na umu
kada sledeći put
krenete u kupo-
vinu.
by
Nadine