Page 37 - E Urban BUG 106

Basic HTML Version

zla zla 35
MEKANO KAMENJE
“Iako radim sa različitim vrstama
kamenja, većina mog rada sastoji
se u optimizaciji originalnog oblika
kamena” - objašnjava Ito. Mnoge
od tih optimizacija vode do zani-
mljivog spoja sirove površine ka-
mena sa preciznim i mukotrpnim
modifikacijama. Rad se završava
integrisanjem dodatnih predme-
ta, kao što su rajsferšlusi, pertle,
veštački zubi, školjke i lešnici, koji
stvaraju određenu vrstu iluzije.