Page 36 - E Urban BUG 106

Basic HTML Version

art
area
by
Ivan Gucunski
www.
anbug.
U majstorskim ru-
kama Hiroshija Itoa,
običan kamen tran-
sformiše se u čudne,
uznemirujuće i ko-
mične kreacije.
Sve počinje u rečnom koritu u Hi-
roshijevom susedstvu, iz kojeg se
odabira malo kamenje sa kojim
će se raditi. Premda većina ljudi
doživljava kamen kao hladan, tvrd i
nepopustljiv materijal, Ito naglaša-
va da bi želeo da prikaže njegov po-
tencijal, da izrazi toplinu i humor.
Hiroshi Ito