Page 16 - E Urban BUG 106

Basic HTML Version

Koji je bio tvoj top događaj u
boot-
camp
nedelji na Ibizi, kada sam mo-
gla da te viđam samo pola sata dnev-
no, svog izmučenog u 3 sata ujutro?
Uf... Bilo ih je puno jer smo iz sata u
sat doživljavali nova iznenađenja. Ako
mogu da spomenem samo jedan, neka
to bude moj prvi šok kada nas je pose-
tio Luciano pola sata nakon što smo
svi stigli na ostrvo. Naime, niko od nas
takmičara nije znao šta će se događati
sledećeg minuta.
Šta se odvijalo u tvojoj glavi pola
sata pre proglašenja pobednika? Jesi
li se u mislima borio sam sa sobom,
ili si možda razmišljao o tome koji
bi klub bio najprimereniji za tebe ili
si već zamišljao kako putuješ nazad
kući?
Svako od nas je želeo da pobedi,
to su ipak bili naši snovi. Misao koja me
vodila dalje sve vreme
bootcampa
bila
je da moram da ostanem to što jesam,
bez pretvaranja, a pre svega da osta-
nem hladan bez obzira na to šta će se
dogoditi. Na kraju krajeva, svi smo bili
pobednici budući da smo dobili ne-
procenjivo znanje i kontakte koji nam
dugoročno mnogo mogu pomoći. Naj-
iskrenije, u trenucima pre proglašenja
u glavi sam već pravio plan kako ću
iskoristiti ono što sam postigao kad se
vratim za par dana.
Prvi mesec boravka na Ibizi bio je
prilično stresan.
Partyji, partyji,
partyji
... Naš moto je bio: »Izlazimo
samo još danas. Ovog DJ-a zaista
ne možemo da propustimo...« Šta
bi uradio prvog meseca da si odmah
znao kakve će biti posledice? Da li
bi ovogodišnje leto bilo drukčije?
Dok sedim kod kuće u udobnoj fotelji,
mogu da pametujem i govorim kako bi
bilo drukčije. Međutim, kad si jednom
tamo, okružen pravim ljudima, stvar je
malo drukčija. Verovatno bih isto ura-
dio. Istina je pak da je ove godine bilo
puno drugačija , bilo je pre svega ma-
nje stresa, manje kamera, mnogo više
produkcije i stvaranja. Sad je približno
jasno kako se stvari odvijaju na Ibizi, pa
će biti lakše organizovati svoje vreme.
Urban Jeram
Urban Jeram je u leto
2012. godine pobedio na
burn Residency
takmiče-
nju, najpre među Sloven-
cima, zatim među Slo-
vencima i Hrvatima i na
kraju na Ibici. Pobeda mu
je omogućila da proživi
svoje snove, jer je, kako
kaže, želeo da ode na Ibi-
cu otkako se bavi muzi-
kom, ali je sâm sebi rekao
da se tamo neće zaputiti
ako mu se ne ponudi mo-
gućnost i da zavrti. I - do-
godilo se!
Budite istrajni u svojim snovima
by
Tina Zlatarev
photo by
burn