Page 47 - E Urban BUG 105

Basic HTML Version

CONS PROJECT
je još jedna od ak-
cija koje je na globalnom nivou
Converse
pripremio za ovo proleće.
U klubu KPTM na Dorćolu (ulica
Žorža Klemansoa 22), tokom dva
dana, 9. i 10. maja,
CONS PROJECT
treba da okupi sve ljubitelje ulične
umetnosti. Od 16h do duboko u
noć, planirane su različite aktiv-
nosti koje predstavljaju osnovna
obeležja
street stylea
.
Oslikavanje murala, radionice cr-
tanja grafita,
DJ battle, Beatbox
battle
, izložbe fotografija
street
kulture,
skate session
, glavni su ele-
menti ove priče, a obe večeri celod-
nevni program završavaće se žurka-
ma. Jednako zanimljiva biće i radi-
onica muzičke produkcije, koju će
voditi uveliko afirmisana imena kao
što su tim CODEX i Rebel B. Pored
navedenih aktivnosti, jedna od na-
jinteresantnijih je iscrtavanje ken-
dama, koje će raditi domaći
street
art
umetnici. U okviru galerije koja
će biti organizovana u klubu KPTM,
planirane su dve izložbe fotografi-
ja: Marka Todorovića Tode (izložba
skate
fotografija) i Milana Babića
Majlana (izložba
BMX
fotografija).
Ovo je lepa prilika da se upoznaju
neki od najzanimljivijih domaćih
by
Barbara Garčević
CONS PROJECT U
BEOGRADU / 9. i 10.
MAJ 2014 / LUKA
BEOGRAD
underground
umetnika, koji predstavljaju
razIičite grane
street art
supkulture, kao
što su Janko Počuča (
street artist
), Čedo-
mir Miljković BKO (muzički producent),
Milan Babić Majlan (fotograf), Marko Veljić
Soter (
street artist
) i Nemanja Mihajlović
Padre (
breaker
).
Pre Beograda
CONS PROJECT
je obišao
mnoge svetske metropole poput Los An-
đelesa, Barselone, Praga, Berlina, Amster-
dama i Njujorka.
Sve informacije o
CONS PROJECT
možete
naći na sajtu converse.rs.
09/05 & 10/05 16-02H
ZOR A KLEMANSO 22
LUKA BEOGRAD
INFO A W.CONVERS. ­