Page 45 - E Urban BUG 105

Basic HTML Version

skate
modu prihvatilo je i mnogo njih koji
nemaju dodirnih tačaka sa skejtom. Na taj
način
skateboarding
je od pukog voženja i
takmičenja u trikovima dosegao širi pojam
i smisao među ljudima. On danas ima šta
da poruči svojoj, a i široj publici koja je
zainteresovana da isprati
urbanu gradsku kulturu iz
koje je ponikao.
Autori:
5
Stevan Lončarević
Skejt je počeo da vozi pre oko desetak
godina. Čovek koji je bolji od Chuck
Norrisa u
hill flip
triku. Svoju ljubav
prema ilustraciji, slici i skejtu pokušao
je da poveže koristeći
skate
(uglavnom
polomljen ili istrošen) kao platno i samu
inspiraciju. Diplomirao na Fakultetu lepih
umetnosti u Beogradu i učestvovao u
velikom broju izložbi i radionica.