Page 40 - E Urban BUG 105

Basic HTML Version

Silver
Surfer
Izdavač:
Darkwood
Original:
Marvel
Autori: Jack Kirby, Stan Lee,
Moebius
Marvel
predstavljaja sam
vrh svetskog
mainstream
i
komercijalnog strip izdavaštva,
praktično i skoro za sve uzraste.
Tokom odrastanja prosečnog
stripadžije, čim se malo odmakne
od Toma i Džerija ili Mikijevog
zabavnika i almanaha, ovaj
američki gigant čeka ga sa raznim
Supermenima, Spajdermenima i
ostali men(ov)ima različitih vrsta
i porekla, u kostimima svih boja,
sa sve gaćama preko helanki,
čudnimmaskama ili nekim
vidovima deformiteta koji postaju
prednost dajući im sposobnosti
koje su nedostižne u odnosu na,
je l', normalan svet. Sa jedne strane to
nije loše, naprotiv, ovakva vrsta junaka
popularizovala je strip kao takav i svakako
ulepšala mnoge mladosti, pa i zrela
doba, dok je sa druge stvorila opasnost
da sveopšte recikliranje i šablonizovanje
i pogotovo ekranizacija „superheroj“
žanra neminovno dovede do delimične
zasićenosti, a sadržaji postanu sve isprazniji.
Ipak, nije sve samo običan
repeat.
Iz
nepregledne galerije likova izdvaja se jedan
„totalno drukčiji od drugih“, dolazi sa druge
planete, a nije sa Kriptona.
40