Page 28 - E Urban BUG 105

Basic HTML Version

Touch
OSC
tech
bug
Overview
Sve veća upotreba uređaja sa ekranom osetljivim na dodir i napredak
Wi-Fi
tehnologije omogućio je upotrebu
OSC
formata bez dodatnog
kabla.
OSC
(
open sound control
) je format koji razmenjuje digitalne
poruke između elektronskih uređaja koje su podobne za korišćenje
modernih tehnologija umrežavanja. Ova pomalo robusna definicija
dovodi u pitanje reč “moderno”, s obzirom na to da
OSC
postoji od
1983. i često je upotrebljavan kao alternativa mnogo poznatijem
MIDI
formatu. Programerska kompanija
Hexler
prepoznala je potencijal
OSC
formata još 2007, a danas njihov proizvod
Touch OSC
postaje sastavni
deo nastupa mnogih velikih imena u elektronskoj muzici.
Use it Wisely
Touch OSC
je aplikacija uz pomoć koje
smart
telefoni i tablet uređaji
komuniciraju sa audio ili video softverom za kontrolu zvuka ili slike. Ono
što je potrebno za funkcionisanje ovog sistema jeste da uređaj osetljiv na
dodir i računar na kojem je softver budu na istoj
Wi-Fi
mreži. Nakon relativno
jednostavnog podešavanja softvera na računaru i uređaju osetljivom na
dodir,
Touch OSC
aplikacija spremna je za upotrebu. U osnovi, možete
napraviti tri osnovne kontrole u aplikaciji: dugme, potenciometar i fejder.
Čemu će ove tri kontrole biti dodeljene apsolutno je na korisniku i tu zabava
počinje. Uzećemo
Ableton Live
kao primer. Svaka kontrola u
Ableton Liveu
je softversko dugme, potenciometar ili fejder. Bilo koja od tih kontrola
može biti dodeljena
Touch OSC
aplikaciji. Rezultat je korišćenje
Abletona
na
daljinu dokle god je vaš uređaj osetljiv na dodir u dometu
Wi-Fi
signala. Da li
će se
Touch OSC
koristiti na ovaj način, kao deo performansa ili kao bežični
kontroler uz par najbitnijih funkcija iz softvera, sloboda je izbora korisnika.
Touch OSC
komunicira sa već pomenutim Abletonom, ali i sa
Seratom,
Traktorom, Logicom, Pro Toolsom
i VJ softverima
Resolume
i
ArKaos
. Ovo je
skraćena lista najpopularnijih softvera koja raste.