Page 40 - E Urban BUG 104

Basic HTML Version

cool
tura
40
Promena je moguća
Prva samostalna izložba mlade slikarke Darinke
Slijepčević otvorena je u Gradskoj galeriji Smedereva
14. marta, pod nazivom „Promena je moguća“.
Izložba je interaktivna, a koncept osmišljen tako da
spoji tradicionalno slikarstvo i moderno percipiranje
umetnosti.
„U svom radu želim da prikažem revolt prema načinu
na koji se slikarstvo danas posmatra. Posetioci kao
šetači ulaze u galerije i prolaze pored slika kao pored
nečeg već poznatog, registrujući samo naslikani
motiv i trivijalnu činjenicu - sviđa mi se ili ne sviđa
mi se. Za mene je važno da postignem drugačiji
način posmatranja slike. Želim da izbegnem ideju da
slika treba da bude aktivna i posmatraču daje neku
uzvišenu poruku ili značenje, dok je on pasivan i kreće
se kroz izložbeni prostor kao kroz park
.
Posmatrač
mora da se navede na razmišljanje i delovanje, a ne
samo na posmatranje.“
Koncept izložbe “Promena je moguća” je interaktivan
i zahteva uključivanje posmatrača kao glavnog aktera
spremnog na hladnu, racionalnu analizu. U jednom
delu izložbenog prostora posetilac ima mogućnost
da slike gleda na klasičan, tradicionalan način, dok u
drugom, zamračenom delu to čini uz pomoć baterijske
lampe
.
Kada svetlost lampe pređe preko određenog
dela slike aktivira se muzika, a svako pomeranje
svetlosnog snopa u području slike modulira zvuk.
Tako da posetilac sammenja zvuk u realnom vremenu
istražujući sliku.
Projekat je nastao u saradnji sa programerom
Vukom Nikolićem i multimedijalnim umetnikom
nove generacije
Bojanom Musulinom,
koji je za ovu izložbu
napravio atmosferske
i ambijentalne zvuke
pomešane sa zvucima
realnog života čija
je uloga da stvaraju
začudnu situaciju i
razbijaju svaku iluziju.
by Nemanja Stanojević
Darinka
Slijepčević