Page 38 - E Urban BUG 104

Basic HTML Version

Transparentni primerci
– daleko su
od onoga što biste očekivali na osno-
vu naziva. Iako su u pitanju životinjski
organizmi, izgledaju kao da su izrađeni
od minerala.
Originalni metod izrade ovih primeraka
ustanovljen je u naučne svrhe, radi pro-
učavanja skeletnog sistema. Određeni
enzimi se koriste kako bi se proteini
učinili bezbojnim. Da bi se ovaj proces
uzdigao na viši nivo, u smislu usavrša-
vanja forme i tehnike bojenja, potrebni
su vreme i iskustvo.
Tomita
kaže da mu
je potrebno između pet meseci i godinu
dana pedantne hemijske obrade za izra-
du samo jednog primerka - ali rezultat
je, očigledno, i više nego neverovatan.
“Izrađujem ih kako bih ljudima približio
sva čudesa života. Moje primerke ljudi
mogu doživeti kao naučni materijal,
umetničko delo ili čak kao određenu
filozofiju. Tumačenje je slobodno i bez
ograničenja. Nadam se da ćete moje
delo videti kao ‘objektiv’ koji pruža
mogućnost novog pogleda na svet, po-
gleda sa kojim se do sada niste susreli.
Uživajte u lepoti i čudesnosti ‘Transpa-
rentnih primeraka Novog sveta’.”
Liz Stinson
, iz časopisa
Wired
, proces
Tomitinog rada opisuje na sledeći način:
Da bi izradio primerke, Tomita prvo
uklanja krljušt i kožu ribe koja je pret-
hodno držana u formaldehidu. Nakon
art
area
Transparentni
primerci
Novog sveta