Page 36 - E Urban BUG 104

Basic HTML Version

cool
tura
Izložba Brede Beban “Let’s call it Love / Na-
zovimo to ljubav”, biće održana u Kulturnom
centru Beograda od 3. do 26. aprila, a u Mu-
zeju u Novom Sadu od 15. maja do 15. juna.
Na izložbi će biti prikazani radovi ove poznate ju-
goslovenske i evropske multimedijalne umetnice
iz perioda 1992–2012. godine, koji predstavljaju
period njenog stvaralaštva posle emigriranja iz
ratom zahvaćene Jugoslavije u Veliku Britani-
ju, pa sve do njene prerane smrti aprila 2012.
Publika će imati priliku premijerno da vidi
serije fotografija, video instalacije i filmo-
ve koje je ova umetnica izlagala u najpozna-
tijim
institucijama
savremene
umetnosti
u svetu kao što su
Tate Modern
u Londonu,
MOMA
u Njujorku, Muzeju kralji-
ce Sofije u Madridu i druge, za koje je dobijala prestižne nagrade i priznanja
na savremenoj vizuelnoj sceni i na ugledenim filmskim festivalima u svetu.
Let ’s call it Love Brede Beban @KCB
Tokom aprila ljubitelji likovnih umetnosti, nakon skoro sedam godina od zatvaranja
zgrade Muzeja savremene umetnosti na Ušću i zastoja u rekonstrukciji, mogu videti
deo iz njihove kolekcije u Muzeju “25. maj” na postavci “Sto dela iz zbirki MSU - Ju-
goslovenska umetnost 1900. do 1945”.
Cilj postavke je da afirmiše kolekciju MSU kao takvu, odnosno onaj segment ko-
lekcije koji omogućava upoznavanje sa ključnim ili karakterističnim pojavama
koje su obeležile naznačeno razdoblje jugoslovenskog i srpskog modernizma.
Na izložbi su zastupljena dela Đor-
đa Andrejevića-Kuna, Antuna Au-
gustinčića, Jovana Bijelića, Marka
Čelebonovića, Avgusta Černigoja,
Marijana Detonija, Petra Dobrovi-
ća, Lojze Dolinara, Vilka Gecana,
Krste Hegedušića, Riharda Jakopi-
ča, Ignjata Joba, Milana Konjovića,
France i Tone Kralja, Frana Kršini-
ća, Mirka Kujačića, Mila Milunovića,
Petra Palavičinija, Milene Pavlović
Barili, Mihaila Petrova, Nadežde Pe-
trović, Zore Petrović…
Dela iz kolekcije MSU u Muzeju "25. maj"