Page 35 - E Urban BUG 104

Basic HTML Version

Serijal je u Srbiji imao
40 upečatljivih epizoda,
u kojima smo pratili ra-
zvoj priče i likova ka sve
ambicioznijim
temama
i pitanjima Raja i Pakla,
anđela i demona, neretko
sa mističnim Pragom kao
savršenom scenografijom.
Onda se nakratko prestalo
sa njegovim objavljiva-
njem, ali se sada vraća u
formi masivne knjige koja
predstavlja još jedan tri-
jumf “Veselog četvrtka” i
nešto dosad neviđeno u
ovdašnjem strip izdavaš-
tvu. Naime, pored četiri
izvrsne celovite epizode
- “Kuća lutaka”, “Čovek
iz Belfasta”, “Legenda
o Amber” i “Crni pečat”
- Knjiga 1 biblioteke
Dampir (u čemu se ovaj
junak pridružuje sličnom
tretmanu koji su već
dobili Teks, Mister No i
Marti Misterija), sadrži i
desetine strana pravih
ekskluziva. Najpre, tu je
takozvana “nulta epizo-
da”, nastala još 1999. go-
dine u svrhu promocije i
kratkog uvoda u priču i
prezentacije umeća ra-
zličitih crtača koji će ra-
diti na seriji. Na samom
kraju izdanja pak izložen
je ceo postupak nastan-
ka stripa, od scenarija,
prvih nacrta, pa onda i
tabli u olovci, uz prateće
sugestije i izmene. Pravi
pogled iz zavese “Čarob-
njaka iz Oza” i nešto što
će zasigurno oduševiti
svakog pravog ljubitelja
stripa.