Page 33 - E Urban BUG 104

Basic HTML Version

3
materijala potrebnu za održavanje
nuklearne lančane reakcije. Ovde je to
preneto na ljude i na količinu svesnih
koji su potrebni da bi se
promenila kolektivna
svest. Samim time
zadiremo u svest
čoveka kao
jedinke i
njegove
podele
svesti na
eros - nagon
ža zivotom
i kreacijom
i tanatos,
nagon za smrću
i uništenjem. Ova
dva nagona su stalno
prisutna u svakom čoveku
i umnogome određuju njegovo
ponašanje, stremljenja, shvatanja…
Nešto kao
yin/yang
.
Eros
i
Tanatos
sa
svojim pesmama jesu kompletan presek
čoveka u Srbiji sa svim njegovim dobrim
i lošim osobinama, gde je on jedan od
potencijalnih za buđenje, stvaranje
kritične mase i reakcije na svet koji
nas okružuje. Naš slogan je oduvek bio
“Buđenje svesti”. Nadamo se stvaranju
kritične mase ljudi koja će stvoriti
lančanu reakciju promena ka boljem. Mi
svoj deo toga radimo kroz muziku.
Nastupom u Arena Funfactoryju, 5.
aprila, promovišete novi album. Da
li postoji neki plan za saradnju sa
najboljim evropskim festivalom ove
godine?
Planiramo da budemo koncertno aktivni
što je više moguće. Postoji već dosta
zakazanih termina i radićemo na tome
da ih bude još, jer je to najlepši deo
bavljenja muzikom. Prošle godine smo
bili na
Exitu
, bilo bi super da budemo
i ove.
by
Meda