Page 43 - E Urban BUG 102

Basic HTML Version

u vreme kada se sve manje prostora
ostavlja za izražavanje ličnih ideja,
jer sve više (skoro svesno!) radimo po
diktatu “mašine” čije je osnovno i jedino
merilo novac i čiji proizvodi time moraju
ličiti jedan na drugi i biti lišeni potrebe
da se čitaoci bilo čemu stvarno raduju i
o bilo čemu ozbiljnije razmišljaju, veoma
raduje objavljivanje zbirke stripova čiji
autor se još uvek pravi da ova vrsta
diktature i ne postoji.