Page 42 - E Urban BUG 102

Basic HTML Version

KAWS stvara dela koja
istovremeno pripadaju
svetovima visoke
umetnosti, prodaje,
crtanih filmova i reklama,
i kao takva predstavljaju
izvesno remećenje, ali i
omaž, svim proizvedenim
objektima koji se kupuju,
prodaju, razmenjuju, žele i
obožavaju.