Page 41 - E Urban BUG 102

Basic HTML Version

Nastavio je da razvija taj motiv tokom
narednih godina, prerađujući reklame
ne samo na stanicama i govornicama
Njujorka, već i Pariza, Londona,
Berlina i Tokija. Njegovi skorašnji
radovi su pod uticajem čuvenih
karaktera iz moderne pop kulture
kao što su Miki Maus, Mišelin Men,
Simpsonovi, Sunđer Bob i drugi.